Ikke lenger dispensasjon for gasstransport

For å få frem dypkjølte gasser og annet ADR-gods på en fornuftig måte, har fergene langs kysten til nå gått med dispensasjoner av forskjellige slag. Nå setter Sjøfartsdirektoratet ned foten, og det får konsekvenser for en del av transportørene.

Fergekai gass tank

Fergekai gass tank

Publisert Oppdatert

Den nye forskriften gjør hverdagen lettere for mange av dem som frakter ADR-gods.

Dersom fergen de skal reise med har installert fastmontert skumslukkingsanlegg, har denne nå lov til å frakte flere transportenheter med ADR-gods på samme turen, noe som ikke var tillatt før.

Hensikten med den nye forskriften er ifølge Sjøfartsdirektoratet å øke sikkerheten for passasjerer, mannskap og fartøy. For at rederiene skal få tid til å installere utstyret fergene trenger for å frakte ADR-gods, er fristen satt til 1. oktober i år.

Skumanlegget kan ifølge direktoratet installeres uten at fergene må tas ut av drift og etter det vi har fått opplyst er det rundt 100 av fergene her i landet som ikke har dette utstyret pr i dag.

Verre er det for de mange tankbilene som frakter dypkjølte gasser. Her er det fra nyttår slutt på dispensasjonene på samtlige ferger, noe som fører til at maks passasjerantall nå blir 25 passasjerer for å kunne ta med en tankbil med dypkjølt flytende gass.

De aller fleste fergestrekningene her i landet frakter mer enn 25 passasjerer på turene sine, så her er det lagt et godt grunnlag for konflikter.

I befordringsvedtektene står det riktignok at bilene skal tas med i den rekkefølge de ankommer kaien, noe som også har blitt praktisert i stor grad de siste årene, men til syvende og sist er det kapteinen om bord som bestemmer dette.

Sjøfartsdirektoratet sier i en kommentar at hensikten med det nye regelverket er at det skal legge til rette for at alle ferger har samme vilkår, og det skal øke sikkerheten for passasjer, mannskap og fartøy.

Vi har pratet med flere av transportørene som blir berørt av den nye ordningen. I skrivende stund har ingen av dem opplevd at fergene har praktisert regelen om maks 25 passasjerer, men det varer nok ikke lenge før det skjer.

- Den dagen dette tar i gang har vi et kjempeproblem, sier Jarl Kvam. Bilene hans frakter blant annet LNG og med utgangspunkt i Haugesund er de avhengig av ferger nær sagt hvor de snur seg. - Selv på nettene har ikke fergene her mindre enn 25 passasjerer, sier han.

Arild Øverland i Øverland Transport er like oppgitt. - Vår oppdragsgiver Yara Praxair er livredd for at vi en dag ikke får være med når vi kommer til en ferge. Hvem skal da ta erstatningsansvaret når et fiskeoppdrett eller et sykehus ikke får livsviktig oksygen i tide, spør han og spår at det ligger an til en del heftige presseoppslag fremover.

Grunnen til at regelverket nå er slik det er, skyldes kulden på denne gassen og ikke brannfaren. Med mellom 150 og 200 minusgrader, utgjør gassen en fare dersom den skulle lekke ut på fergedekket.

Om denne faren blir mindre om det bare er 25 passasjerer om bord, er vi usikre på. Vi har heller ikke fått bekreftet at det noen gang har lekket fra en slik tankbil under transport.

Det vi derimot har fått bekreftet er at en hel del ferger langs kysten bruker LNG som drivstoff og allerede har flere titalls tonn på tankene om bord. Mens tankbilen som skal levere må stå igjen på kaien hvis det er mer enn 25 passasjerer ombord.

Vi kommer helt sikkert tilbake til denne saken både her på tungt.no og i TransportMagasinet