Ikke sosial dumping i bussbransjen

I et brev til Transportbedriftenes Landsforening (TL) vedgår statssekretær Erik Lahnstein at det ikke er grunnlag for å si at det er sosial dumping i bussbransjen slik det framgikk av uttalelser Lahnstein og Senterpartiets toppkandidat i Buskerud, Per Olaf Lundteigen, framsatte i media for en tid tilbake.

Publisert Oppdatert

Lahnstein skriver til TL at høy organisasjonsgrad og bransjedekkende avtaler gjør at denne delen av transportnæringen så vidt han kjenner til ikke har problemer med sosial dumping. Saken står å lese på TL sine nettsider.

Lahnstein uttrykker bekymring for sviktende rekruttering til yrket, og frykter en todeling av det norske arbeidsmarkedet der etniske nordmenn ikke søker seg til visse typer jobber av ulike årsaker, som for eksempel lav lønn eller stort arbeidspress. Han trekker fram bransjens egen innsats for å heve lønnsnivået som nettopp et tiltak for å styrke rekrutteringen.