Import av piratkopier

Tollvesenet har siden første. januar 1997 forvaltet regelverket om tilbakehold av varer som ved innførselen til Norge krenker immaterialrettigheter, populært kalt piratkopier. Med immaterialrettigheter forstås vanligvis opphavsrett, rett til varemerke, rett til mønster, patenter, rett til planteforedling og rett til kretsmønstre for integrerte kretser.

Publisert Oppdatert

Tollvesenet kan tilbakeholde antatte "piratkopier" dersom det foreligger en kjennelse fra namsretten om dette. Ellers fikk Tollvesenet i september 2007 utvidede fullmakter til å holde tilbake forfalskede merkevarer.

Ser vi på listen over produkter som er blitt stoppet i 2009 er det typiske merkevarer som dominerer. Noen eksempler er North Face, Lacoste, Nokia, Viagra, DIOR, Adidas, Armani og Microsoft.

For transportører som ønsker å ha en god relasjon til tollvesenet kan det i alle fall være grunn til å være ekstra oppmerksomme på ukjente og mystiske importører av merkevarer.