Informasjon eller propaganda?

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Hvorfor velger noen bare å tro at transportene er i henhold til lovverket, mens andre vil være helt sikre?, undrer TransportMagasinets redaktør.

Publisert Oppdatert

Posten-konsernet har levert tidenes beste resultat. Samtidig har de i vinter hatt et ganske så stort fokus på seg, et fokus som ikke utelukkende har vært positivt. Det hele begynte å rulle før jul da et polsk vogntog ble stoppet av kontrollører fra Statens vegvesen, og det ble avslørt at vogntoget kjørte ulovlig kabotasje for Bring. TV2-nyhetene slo dette stort opp, og skandalen var et faktum. En harmdirrende "eier" i form av samferdselsministeren, sto fram i media og forlangte en full gjennomgang av hele konsernets virksomhet. Dette skulle ikke få skje igjen! Og konsernsjef i Posten, Dag Mejdell, beklaget det hele.

I vinter har det vært et stort fokus på utenlandske vogntog og alt de står for av problemer på norske vinterveier. Dette har blant annet ført til at samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa gikk ut i media og fortalte at de nå skulle intensivere kontrollen av dårlig skodde utenlandske vogntog. Videre vil hun innføre et regelverk som skal gjøre det mulig å plassere ansvar hos transportkjøperen. Ikke før hadde uttalelsene falt så begynte snøen å dale i hovedstaden. Så var det Blomquist Trucking sin tur.

Dette slovakiske selskapet som Posten Norge eier 95% av er en gjenganger i bunken med tips vi får inn her i redaksjonen. Denne gangen trengte vi ingen tips - det var bare å se ut av kontorvinduene der det slovakiske vogntoget var i ferd med å skape fullstendig kaos på E6.

Vi tok selvsagt bilder og refererte det som skjedde. Dette fant Finansavisen interessant og de fikk oversendt bildene våre. De slo det stort opp over to sider. I reportasjen kom også Postens pressesjef til ordet. Hun imponerte ikke! Ikke nok med at hun tilbakeviste alle påstandene vi og Finansavisen hadde kommet med, hun klarte det kunststykket å framstille sjåføren på det slovakiske vogntoget som en forutseende sjåfør som tok sitt ansvar og gjorde alt riktig. Dette førte til at undertegnede skrev et debattinnlegg, viere kom Oslo-politiet på banen og ga full støtte til saken slik vi og Finansavisen hadde framstilt den.

Jeg kan i og for seg forstå at pressesjef Hilde Ebeltoft-Skaugruds jobb er å tale Postens sak, og at hun ikke nødvendigvis må si alt. Det er en regel som sier at man ikke må si alt, men at det man sier må være sant. Men derfra til å komme med direkte usannheter er det et stort sprang.

Og det ser ut som om alt som er negativ omtale av Posten-konsernets virksomhet blir møtt med samme taktikk. Nylig ble et vogntog fra Blomquist Trucking politianmeldt i Oslo grunnet blankslitte dekk. Vi var selv på plass og kan bekrefte at i hvert fall dekkene på Bring-tralla som hang bak, var langt unna godkjente. Men i følge pressesjefen til Posten var politipatruljen som kom til stedet, såre fornøyd med tingenes tilstand! Ja vel?

Nylig la Posten fram sine beste resultater noensinne. På denne pressekonferansen kom konsernsjef Dag Mejdell med nok en bagatellisering av episoden med Blomquist-bilen som stengte E6 i halvannen time. "Jeg ønsker ikke å gå inn i en polemikk om dekktyper eller hvor mange minutter trafikken ble hindret", sier han.

Nok en gang en bagatellisering, denne gangen fra konsernsjefen selv. I det samme intervjuet sier han også at Posten-konsernet "bidrar positivt til å høyne standarden i en bransje som ikke alltid har vært like flinke til det". Jeg tipper at akkurat den uttalelsen skaper visse reaksjoner ute i transport-Norge!

Skal jeg gi noen råd til konsernsjefen vil jeg foreslå at han legger seg på en litt mer ydmyk linje enn det han har gjort her. Undertegnede har jobbet i mange år med problemene rundt den lave statusen til transportbransjen.

Den hever vi ikke ved å satse på transportselskap i lavkostland som Slovakia. Og når det gjelder Postens pressesjefs uttalelser i denne saken så minner de mer om propaganda enn på informasjon. Men jeg tar sikkert feil igjen?

Tidligere ledere:

Plutselig oppmerksomhet

Noe er på gang!

Kjøttvekta teller