Ingen dumping i bussbransjen

Konkurranseutsetting innen bussbransjen har ført til økt effektivitet med få negative fordelingsvirkninger.  

Publisert Oppdatert

Som tungt.no tidligere har omhandlet, har det den siste tiden vært stort fokus på sjåførenes rettigheter ved anbudskontrakter.

Transportøkonomisk institutt har nå gått gjennom eksisterende kunnskap om effekter av konkurranseutsetting ved offentlig kjøp av persontransport, med hovedvekt på busstransport.

Rapporten konkluderer med at en i bussbransjen har fått til velfungerende konkurranse som igjen har medført kostnadsbesparelser uten at dette har ført til vesentlig svekking i lønns- og arbeidsbetingelsene til bussjåførene. Dette har sammenheng med at det norske reguleringsregimet overfor bussbransjen er kjennetegnet av sentraliserte lønnsforhandlinger kombinert med krav om lønns- og arbeidsbetingelser tilsvarende en av de landsomfattende avtalene.

Dette er dermed et område der anbud ikke har ført til "sosial dumping".

Saken står å lese på TØIs nettsider.