Ingen løsning for ”Lakseveien”

Fremtiden for Rv 714, også kalt «Lakseveien» er fremdeles uviss, skriver Adressa. Marine Harvest gjør alt for å sikre seg før vinteren. Nå utvider de kjølelageret i tilfelle vogntogene ikke kommer frem.

Publisert Oppdatert

Blant mange prosjekter ble det ikke funnet plass til riksvei 714 mellom Hitra og Orkanger i neste års statsbudsjett.

Rundt 14.000 vogntog kjører laks for rundt 3,5 milliarder kroner i år.

Riksvei 714 fra Orkanger til Hitra og Frøya, også kjent som «Lakseveien», er knapt nevnt i årets statsbudsjett. Det var ikke forventet flere avsnitt heller, men nå er situasjonen så kritisk at veiprosjektet «Ny rv. 714» likevel hadde håpet på ekstraordinære midler.

- Egentlig skulle vi hatt ny vei i går. Situasjonen er så ekstraordinær at vi bør vurderes utenom Nasjonal transportplan (NTP), sier Audun Klev, daglig leder i «Ny rv 714».

Næringslivet mener veien er så dårlig at de kan ikke vente på klarsignaler for hele prosjektet, som er priset til 1,4 milliarder kroner, før arbeidet begynner.

- Vi må ta de verste flaskehalsene nå snarest. Men vi skal jobbe parallelt med reguleringsplan og å få nødvendige prioriteringer vedtatt hos fylkeskommunen, sier Klev.

Han er sterkt uenig i at samferdsel er årets budsjettvinner.

- Med et løft på ti prosent for hele nasjonen, er ikke det mye mer enn prisstigningen. Skal det ha noen virkning, må det komme signaler om en økning på 30 - 40 prosent i 2009, mener Klev.

Utvider kjølelager

I fjor vinter var riksvei 714 stengt rundt 30 ganger på grunn av utforkjørsler med vogntog. På en strekning uten alternative omkjøringer, får dette store konsekvenser for næringsliv og trafikksikkerhet. Laksenæringen i øyregionen gruer for å gå en ny v inter med slaps og nullføre i møte.

- Vi utvider kjølelageret slik at det blir dobbelt så stort som dagens. Det er et nødvendig tiltak, siden vi ikke vet om vogntogene klarer å komme frem i tide i vinter. Hadde vi hatt «normal» logistikk, hadde ikke dette vært nødvendig, sier Kolbjørn Jektvik, fabrikksjef hos Marine Harvest.

I fjor måtte arbeidet i slakteriet stanse da veien var sperret i flere timer. For bedriften med 120 ansatte på Ulvan på Fjellværøya, er det svært kritisk. Kjølelageret skal stå ferdig til desember i år.

Får 1,8 millioner

Tre slakterier, Marine Harvest, Salmar og Lerøy Midnor på Hitra og Frøya produserer til sammen ca 140 000 tonn laks i løpet av 2008. Ca 14 000 vogntog frakter laks til en verdi av 3,4 milliarder kroner fra øyregionen.

Under avsnittet trafikksikkerhetstiltak i årets Statsbudsjettet står rv. 714 så vidt nevnt sammen med tre andre strekninger. Av en pott på 13,9 millioner kroner får rv. 714 1,8 millioner kroner.

- Er det fatalt for næringen om dere ikke får ny vei innen få år?

- På sikt er det fatalt. Det er ille nå, og det blir bare verre og verre. Jeg tør ikke tenke tanken om vi ikke får ny vei, sier Olaf Reppe, produksjonssjef på sjø hos Marine Harvest.

- Jeg er bekymret for at våre kunder mister tilliten til oss når vogntog stadig havarerer eller blir kraftig forsinket, sier fabrikksjef Jektvik.