- Ingen menneskerettighet å ha førerkort

- For å få ned ulykkene, må vi våge å ta upopulære avgjørelser. Det er ingen menneskerettighet å ha førerkortet. Vi må få vekk de som ikke egner seg bak rattet, hevder statssekretær Lars Erik Bartnes til tungt.no i forbindelse med et utvidet fagmøte i regi av MA - rusfri trafikk og livsstil og Trygg Trafikk.

statssekretær Lars Erik Bartnes

statssekretær Lars Erik Bartnes

Publisert Oppdatert

- Vi kan dele veitrafikksikkerhetsspørsmål i tre grupper: Det er tiltak mot vei, sjåfør og kjøretøy. Den senere tiden har vi sett en noe ensidig debatt som går mot tiltak i infrastrukturen, altså vei. Det er lett å slå politisk mynt på dette. Alle vil ha midtskillere.

Men den dagen det er slik at en sjåfør setter seg inn i bilen og tror det er Samferdselsministeren som har ansvaret for trafikken, er vi ute og kjører.

Vi må våge å ta upopulære avgjørelser.

- Etter å ha dybdeanalysert omkring 1200 ulykker har vi godt faglig grunnlag til å se årsaker. Vi har manglende førerdyktighet, høy fart og rus på den ene siden, mens veibygging og kjøretøy ligger på den andre.

Les også: Har tro på alkolås

Vi har ambisjoner om å bygge 750 km midtdelere. Andre land bygger vesentlig mer, men det blir også et kostnadsspørsmål. Det er mye dyrere å bygge i Norge, fremholder Bartnes.

- Ett upopulært tiltak som faktisk gir god effekt, er gjennomsnittsmålinger av fart. Nå blir det elleve nye strekninger som får dette.

Reviderer prikkbelastningsordningen

- Denne ordningen har ikke vært veldig vellykket. Derfor skal den nå revideres. I dag er det slik at man skal miste førerkortet om man får åtte prikker. Men i realiteten har det skjedd bare i et fåtall tilfeller. Det har vært for dårlig organisert og man har ikke sett hvor mange prikker hver enkelt har hatt. Dette jobber vi med. Politiet skal få bedre tilgang til registeret.

I tillegg blir det fremover flere prikker å få. Vi ønsker å innføre dobbel prikkbelastning til de som har førerkortet på prøve. Ordningen strammes altså vesentlig inn overfor de yngre sjåførene, avslutter Bartnes til tungt.no.