– Ingen snarvei til bedre veier

Samferdselsminister Liv Signe Navarsete avviser at nye finansieringsmåter kan løse veikrisa.

Parkering havn

Parkering havn

Publisert Oppdatert

Denne uka pågår det en dragkamp i regjeringen om neste års statsbudsjett. Både opposisjonen og politikere fra regjeringspartiene har tatt til orde for å finne nye finansieringsordninger for å få fart på veiutbyggingen.

De siste årene er det gjort forsøk med såkalte OPS-løsninger (offentlig-privat-samarbeid) som særlig Høyre og Frp har gjort seg til talsmenn for. I slike prosjekter bestiller staten en ny vei som private selskaper bygger og driver i en viss periode, mens staten betaler regningen på etterskudd. I debatten er det også blitt hevdet at en bør organisere veiutbyggingen i større enkeltprosjekter.

Navarsete er imidlertid kritisk til at offentlig-privat-samarbeid eller prosjektfinansiering kan løse utfordringene i veisektoren.

- Det finnes ingen enkle veier til et bedre veinett. Vi får ikke mer vei selv om vi tar i bruk nye finansieringsformer. Dette er bare høyresidas forsøk på å føre folk bak lyset, sier hun til Nationen.

Navarsete påpeker at OPS fungerer etter avbetalingsprinsippet og hevder at høyere rentesatser ved private låneopptak og krav til avkastning taler mot OPS.