Innføring av vinteraksellast på vegene i Hedmark fylke

Fra og med onsdag 24. desember innføres vinteraksellast på riks-, fylkes- og kommunale veger i kommunene fra og med Stange, Løten og Elverum og nordover i Hedmark fylke. I øvrige kommuner i Hedmark innføres vinteraksellast tilsvarende fra 5. januar 2009

Publisert Oppdatert