Innsats for Østerdalen

Riksvei 3 gjennom Østerdalen er transportåre nummer en for de som kjører til og fra Trondheim. Problemet er at det går altfor fort og at mange mennesker har mistet livet på denne strekningen. Nå har If og NLF dratt i gang et trafikksikkerhetsprosjekt som skal bidra til færre ulykker.

Publisert Oppdatert

Vi her på tungt og i TransportMagasinet har satt fokus på problemene på RV3 gjennom Østerdalen mange ganger de siste årene. Problemet med denne strekningen er flerdelt. Veien er i og for seg ikke så aller verst, men er smal på mange strekninger, dessuten er trafikktettheten med store kjøretøyer stor, veldig stor.

De aller fleste som skal transportere noe mellom Oslo og Trondheim velger denne veistrekningen, framfor E6 gjennom Gudbrandsdalen. Ikke så rart med tanke på at veien er kortere både i tid og lengde, og at man bruker mindre drivstoff.

Men RV3 er ikke bare en transportåre, den er også skolevei, traktorvei, lokalvei og mye mer for de som bor opp gjennom dalen. Og med over 400 vogntog som trafikkerer denne veien daglig blir selvsagt lokalbefolkningen bekymret. Ikke først og fremst fordi de er redd lastebiler, men fordi en god del av yrkessjåførene kjører fort på strekningen. Det har vi her i redaksjonen selv fått erfare på våre reportasjeturer i og gjennom Østerdalen.

I følge Statens vegvesen har 38 mennesker mistet livet og nærmere 700 blitt hardt skadet på RV3 de siste ti årene.

På riktig side

I et forsøk på å bedre forholdene har If og NLF slått sine hoder sammen og startet en trafikksikkerhetskampanje. Den har fått navnet "På riktig side", som i praksis betyr på riktig side av 80 km/t. De har fått med seg 20 NLF-bedrifter som er villige til å gå i bresjen for dette prosjektet. Medlemsbedriftene har nå satt ned hastighetsbegrenseren fra 89 km/t til 80 km/t på til sammen 250 lastebiler. I tillegg er bilene merket med reklame for prosjektet slik at de som tar dem igjen tydelig ser hvorfor vedkommende sjåfør ikke holder høyere hastighet enn 80 km/t.

Videre følges dette opp med informasjonsmateriell der man kan lese om det hele. Ikke minst fokuseres det på at gjennomsnittshastigheten ikke øker, selv om toppfarten senkes. Dette fordi det blir færre innbremsinger når man ligger i 80 km/t kontra å ligge på fartssperra.

At man også sparer drivstoff, dekk og annen slitasje, samt får en bedre arbeidsdag bak rattet er også viktige momenter. Sist, men ikke minst vil en senkning av hastighetene bidra til å øke omdømmet til næringa, og er det noe transportnæringa trenger er det et bedre omdømme hos menigmann.

Kjør med innsiden av hodet!

Vi har ingen å miste, verken av dere eller andre trafikkanter. Dessuten er det bare dere selv som kan bidra til å heve anseelsen til transportnæringa blant den vanlige billist, og det gjør dere ved å oppføre dere pent på veien.

Du kan lese mer om dette prosjektet i neste utgave av TransportMagasinet, som blir sendt i post om en ukes tid.