Statens vegvesen ønsker mer innovasjon

Inviterer næringslivet til økt trafikksikkerhetsinnsats

Statens vegvesen ønsker nye og innovative forslag til trafikksikkerhetstiltak som kan bidra til ytterligere reduksjon i antall alvorlige trafikkulykker. Derfor inviterer de nå for første gang næringslivet til en idédugnad i samarbeid med NHO og KS.

Publisert Oppdatert

-Skal vi klare å nå målet om å redusere antall drepte og hardt skadde til 500 i 2024, er vi nødt til å snu alle steiner. Vi tror det finnes mange gode trafikksikkerhetsideer blant næringslivsbedrifter i Norge.

Derfor har vi tatt initiativ til et pilotprosjekt i samarbeid med Næringslivets hovedorganisasjon (NHO) og Kommunenes sentralforbund (KS), forteller programleder Bjørn Skoglund i Statens vegvesen. Han leder forsknings- og utviklingsprogrammet «Bedre sikkerhet i trafikken» - forkortet BEST.

Ifølge Skoglund vil inntil fire forslag blir honorert med 200 000 kroner hver.

- Vi vil så vurdere å bruke disse ideene i en ordinær anskaffelse eller utvikle ideene videre sammen med leverandøren i et forsknings- og utviklingssamarbeid, sier Bjørn Skoglund.

Pilotprosjektet er en del av Nasjonalt program for leverandørutvikling. Programmets visjon er å utnytte offentlige anskaffelser på en mer aktiv måte.

-Vi ønsker å legge til rette for mer konkurranse, næringsutvikling og innovasjon. Det skal føre til flere behovsrettede produkter og tjenester til bedre betingelser for offentlige kunder, forteller prosjektleder Tore Andre Sines i Nasjonalt program for leverandørutvikling.

Økt trafikkvekst

Ifølge Bjørn Skoglund er det ventet at trafikkveksten i de største byene de neste årene vil komme gjennom flere kollektivreisende, gående og syklende. Ny teknologi i kjøretøy vil i større grad føre til langt flere tilgjengelige førerstøttesystemer.

-Nye elektroniske systemer og nye generasjoner med andre brukervaner vil gi oss nye utfordringer. Derfor må vi i enda større grad se teknologi og menneskelige ressurser i en sammenheng. Trafikksikkerhetsgevinstene av ny teknologi er mange - samtidig som vi også må fokusere på hvordan fremtidige brukere av vegsystemene faktisk benytter de muligheter teknologien gir oss, sier Skoglund.

Dialogkonferanse

Det nye pilotprosjektet er nå lagt ut i Doffin - den nasjonale databasen for offentlige anskaffelser.

-Vi skal orientere interesserte tilbydere på en dialogkonferanse på Gardermoen tirsdag 23. september på Park Inn by Radisson Oslo Airport hotell. Gjennom dialogkonferansen inviterer vi til en plan- og designkonkurranse for å innhente innovative forslag og ideer til nye eller endrede angrepsmåter i trafikksikkerhetsarbeidet.

I tillegg til bedrifter håper jeg organisasjoner og ulike konsulent- og forskningsmiljøer ser hvilke muligheter denne utlysningen vil kunne gi og at de også melder sin interesse, avslutter Bjørn Skoglund.