Ja til bompenger i Gjemnes

Publisert Oppdatert

Mot to stemmer sa samferdselsutvalget i Møre og Romsdal i dag ja til at den nye E39 mellom Astad og Knutset i Gjemnes kan delfinansieres med bompenger. Det var Frps to representanter gikk imot.

Søknaden fra Bompengeselskap under etablering i Gjemnes har tidligere fått tilslutning fra kommunene Kristiansund, Molde, Tingvoll og Gjemnes.

Ni mot to

Tirsdag var det samferdselsutvalget i fylket sin tur til å uttale seg.

Flertallet, ni mot to stemmer, støttet forslaget om at parsellen delvis kan finansieres med bompenger. Likeså er utvalget enig i at eventuelle bevilgede midler til gang- og sykkelvei mellom Astad og Knutset kan inngå i finansieringa, forteller Tidens Tegn.

Forslaget om en felles bom med samme takster for gammel og ny vei støttes også.

Belastning

- Vi fikk en diskusjon på dette med belastninger for enkelte deler av kommunen, og vi i Fremskrittspartiet synes ikke om at bergsøyingene i nye 15 år skal måtte betale bompenger for å komme seg til kommunesenteret, sier Steve Kalvøy som sitter i samferdselsutvalget fra Frp.

- Vi viser til samferdselsministerens tidligere uttalelser om at gang- og sykkelveier bør bygges ut helhetlig, og ikke stykkevis. Vi tar henne på alvor, og mener staten bør fullfinansiere dette veistykket, sier Kalvøy.

Spørsmålet om bompengefinansiering går nå videre til fylkesutvalgets møte 10. juni, og deretter kommer saken opp i fylkestinget 15. juni.