Jeg er blitt radioaktiv

Det skyldes ikke et opphold i en av de gamle sovjetstatene, der atomkraftverkene skal virke som tidsinnstilte bomber grunnet manglende vedlikehold.

Per blogg signatur tegning

Per blogg signatur tegning Foto: Birgit Røise

Publisert Oppdatert

Det skyldes et opphold på Det norske radiumhospitalet, der en ung, søt dame stakk en nål i armen min og fortalte at jeg ikke måtte sitte tett inn til barnevogner med småunger i, gravide kvinner på Timesexpressen hjemover eller holde meg litt unna mennesker som åpenbart var syke, slike som sitter i rullestol osv.

Og jeg som trodde et øyeblikk at jeg ikke kunne gå forbi tv'n uten at Einar Lunde eller Rita Morvik ble forvrengt i trynet og lyden spraket som på et gammelt krystallapparat.

Tenk om jeg kunne få ei lyspære til å lyse ved simpelthen å holde i den? Stilig. Lurer på om verdens mest kjente sarping, Arnardo, har hatt noe sånt i showet sitt?

Og apropos sarpinger. Nålen som injiserte det som populært kalles radioaktivt sukker (18F-FDG er fagbetegnelsen, har for lengst gitt opp å uttale ordet riktig) ble holdt av en¿sarping! Som altså er ung og søt. En frekst'ing, stukket av en sarping. Nå hjalp det betraktelig at dama er i nær familie med Østfolds revydronning nummer 1: Vivi Haug. Som definitivt er fra Fredrikstad. Og at det mikroskopiske inngrepet gikk perfekt. Det ble til og med skarpe bilder av denne skribentens innvoller. Nå skjønner sikkert ikke sarpinger hva man skal med skarpe bilder av en Fredrikstad- kars indre, men skitt au. Det er mye sarpinger ikke skjønner.

Det de skjønner er at der det er jobb, ditt søker de. Selvsagt også i spesialiserte yrker som bioingeniør. Vi har bare vage anelser om hva som kreves for å kunne titulere seg med denne betegnelsen, men du får den ikke i frikvarterene på søndagskolen, for å si det slik. Den unge damen er altså høyst spesialisert i et krevende yrke, og arbeider innenfor et felt som setter helt spesielle krav til utførelsen. Og (nå kommer det et lite poeng her) hun pendler. Fra Sarpsborg. Fra denne utposten i det smaalenske terrenget setter hun seg på en buss allerede klokken 05.10 om morgenen for å reise rundt 2 timer på jobb. Hun arbeider til fire, halv fem på ettermiddagen, minst, og reiser like langt tilbake.

Nei, hun er ikke alene om dette. Slett ikke. Tusener av dagpendlere gjør det samme. Og i likhet med den unge damen, reiser de ikke bare inn til en kontorpost i Tigerstadens sentrum, de bytter transportmiddel og tilbringer ytterligere tid "in transit" rundt i Oslo-gryta for å kunne stemple inn på sine respektive arbeidsplasser.

Og her kommer et poeng til: Follotunnelen. Som kjent er den lukket, i hvert fall i en kjøreretning. Dette har ført til lange køer, så lange køer at deler av norsk transportnæring har protestert til Statens vegvesen og fått til en åpning av det sydgående løpet i reparasjonstiden. Hva kostet dette så "Det norske Samfunnet" i form av tapt arbeidsfortjeneste for den enkelte, og i form av forsinkelser fordi varer ikke ble levert i tide? Er det mulig å finne ut hva den særdeles viktige transporten på gummihjul koster, der den kommer inn i landet over den viktigste innfartsåren: Svinesund? Hva koster det samfunnsøkonomisk at trafikken står bom stille på E6 i for eksempel to timer? Har noen regnet på det?

For noen år siden besluttet delstatsregjeringen i Schleswig- Holstein at det måtte bygges et fjerde tunnelløp under Elbe på høyde med Hamburg. Tysk presse spurte selvsagt hva dette kjempeprosjektet ville koste.

- Det vet vi ikke, men vi har ikke råd til å la være, og vi har ikke råd til å vente, var svaret politikerne i den nordtyske delstaten ga den gangen. I dag er vi forsynt med en brukbar tofelts motorvei gjennom Follo og Østfold. Hvor lenge holder den? Årsdøgntrafikken vokser betydelig. Deler av døgnet er den faktiskt helt oppe på det nivået den er bygget for, og den er bare noen måneder gammel. Har noen i det hele tatt giddet å tenke på at behovet for 3 kjørefelt på den sterkt trafikkerte veien melder seg? Helst før enn siden! Slik at bioingeniører fra Særp kan komme på jobb i rimelig tid for å stikke nåler i armen på Fredrikstad- folk og andre.