Jens til Volvo med ros

Volvo Norge sendte mekanikerne sine på datakurs og fikk skryt av statsminister Jens Stoltenberg på selveste sankthansaften. Nå blir det lese- og skrivekurs.

Statsminister Jens Stoltenberg slo av en prat med mekaniker Stig Harald Erdal (midten) og lageransvarlig Bjørn Skedsmo (t.v.), begge deltagere på kruset i digital kompetanseheving. HR-sjef i Volvo Norge, Svein Sletten, til høyre.

Statsminister Jens Stoltenberg slo av en prat med mekaniker Stig Harald Erdal (midten) og lageransvarlig Bjørn Skedsmo (t.v.), begge deltagere på kruset i digital kompetanseheving. HR-sjef i Volvo Norge, Svein Sletten, til høyre.

Publisert Oppdatert

Praktisk arbeid fristet mer enn skolebøker da Stig Harald Erdal gikk på skolen. I dag er han midt i yrkeslivet, skrur på busser og lastebiler hos Volvo Trucks Norge på Jessheim, og har fått sansen for etterutdanning. Sammen med et tredvetalls kolleger på verkstedet har han deltatt på et kurs i digital kompetanse, som Volvo fikk støtte til fra Vox, et nasjonalt fagorgan for kompetansepolitikk, med særlig vekt på voksnes læring.

Volvo kuttet alle kompetansetiltak, med unntak av det absolutt nødvendige, da finanskrisen slo til med full kraft høsten 2008. Takket være penger fra Vox kunne buss- og lastebilimportøren likevel sende ansatte på kurs i 2009 og 2010. BKA-programmet (basiskompetanse i arbeidslivet) har som mål at flere voksne kan skaffe seg den basiskompetansen som er nødvendig for å mestre krav og omstilling i arbeids- og samfunnsliv. Målet er å styrke de grunnleggende ferdighetene i lesing, skriving, regning og bruk av digitale verktøy. Det langsiktige målet til programmet er at ingen voksne skal støtes ut av arbeidslivet på grunn av mangelfull kompetanse.

Spleiselag

Volvo søkte Vox om midler samtidig som økonomien i selskapet ble dramatisk forverret. - Vi hadde ikke mulighet til å gjennomføre dette selv, men vi søkte og fikk midler. Det ble et spleiselag i samarbeid med tillitsvalgte, der bedriften betalte lønn i en del av kurstiden og de ansatte brukte deler av fritiden. - Til gjennomføringen fikk vi også god hjelp av AOF, som stilte med PC'er og lærer, sier HR-sjef i Volvo Norge AS, Svein Sletten.

Det første kurset på Furuset ble ikke helt fylt opp, men så tok det av. Fra mai i fjor til mai i år har i alt 69 mekanikere, formenn og lageransatte gjennomført det 50 timer lange kurset. Og lovordene er mange, både fra ledelse og ansatte.

Fra budsjett

Vox får penger gjennom Regjeringen og omfanget har økt år for år etter starten i 2006. Rundt 13.000 voksne ansatte i store, små og mellomstore bedrifter har gjennomgått kurs med Vox-støtte. Takket være et gavmildt statsbudsjett har rundt 200 prosjekter fått støtte i år. Undersøkelser viser at en av tre ansatte i norske bedrifter trenger mer trening i skriftlig og muntlig kommunikasjon.

De gode resultatene og tilbakemeldingene har også kommet statsministeren for øret og det var bakgrunnen for hans besøk på Volvo Truck Center på Jessheim sankthansaften. Jens Stoltenberg ville gjerne avlegge Jessheim et besøk, både for å høre mer om erfaringene til Volvo Norge og snakke med noen av deltagerne på kurset i digital kompetanse. - For oss i regjeringen blir det mye tall og det er en stor forskjell å lese et notat og å høre det dere forteller. Det er ingen tvil om at vi trenger kompetanseheving i arbeidslivet. Dette er et kjempebra tiltak og kan blant annet bidra til at flere står lenger i jobb, sa Stoltenberg.

Lese- og skrivekurs

Etter datakurset har Volvo Norge nå lyst til å gjennomføre et lese- og skrivekurs.

- Det er ikke uvanlig med lese- og skrivevansker blant mekanikerne. Terskelen for å melde seg på her er nok større, men får vi med noen kan det dra andre med seg. Det er ikke flaut å innrømme at man trenger mer kompetanse også på dette området, mener HR-sjef i Volvo Norge AS, Svein Sletten, som gledet seg over statsministerens besøk. - Dette var stort både for oss og gutta på verkstedet.