Jobber for Bergen-Newcastle

Englandsbåten var tema da Newcastles ordfører Lord Mayor Mike Cookson besøkte Bergen og ordfører Gunnar Bakke 5. og 6. oktober. - Det er svært beklagelig at ruten ble lagt ned. Vi deler både havområder og forfedre. Vi har ikke bare en felles fortid, men jeg tror også vi har en felles fremtid, sier Cookson til B

Publisert Oppdatert

De to ordførerne håper nå at et rederi igjen vil starte opp ruten mellom de to byene. Newcastle upon Tyne er Bergens vennskapsby og den såkalte «Englandsbåten» har vært et bindeledd mellom de to byene siden 1879.

Price Waterhouse Coopers i London, med hjelp av Dag Romslo - tidligere direktør i Color Line og Fjord Line, har analysert mulighetene for etablering av en ny Englandsrute. Rapporten konkluderer med at ruten kan være lønnsom allerede i andre driftsår.