Johan vant fram!

Husker du saken om tømmerbileier Johan Joplassen fra Valdres? Han møtte et svensk vogntog med polsk sjåfør, bokstavelig talt. Resultatet ble at Johans tømmerbil veltet, mens polakken ble sendt videre etter å ha fått byttet dekk og felg på tralla.

Johan Joplassen t.v. har fått oppreisning. Han var ikke skyld i ulykken der han veltet med tømmerbilen sin. Her sammen med Erik Gundersen fra NLF Hønefoss.

Johan Joplassen t.v. har fått oppreisning. Han var ikke skyld i ulykken der han veltet med tømmerbilen sin. Her sammen med Erik Gundersen fra NLF Hønefoss.

Publisert Oppdatert

Saken ble omtalt i TransportMagasinet for en tid tilbake og opprørte mange, ikke minst da det ble sådd tvil om Johan hadde vært over i feil kjørebane eller ikke, noe han hardnakket nektet for. Politiets håndtering av saken har fått kritikk, ikke minst fordi de lot polakken bare slippe videre, samt at enkelte mente at etterforskningen på ulykkesstedet var dårlig utført.

Vi snakket med etterforskningslederen ved Hønefoss politistasjon om saken og han innrømmet at saken hadde blitt dårlig håndtert av politiet, men fastholdt at de ikke hadde uhildede vitner som kunne kaste lys over saken.

Da vi intervjuet Johan etter ulykken fikk han signaler om at det erstatningsmessig så ut til å ende med delt skyld, en løsning han selvfølgelig ikke var komfortabel med. Ikke bare fordi han mener at det var den polske sjåføren som forårsaket ulykken ved å komme over i feil kjørebane, men også fordi en slik løsning ville innebære store økonomiske konsekvenser for ham.

På grunn av at partenes forsikringsselskaper, Gjensidige (Joplassen) og If (motparten) ikke ble enige om skyldspørsmålet, har saken nå væt til behandling ved voldgift. Det har ført til full oppreisning for Joplassen. I den 25 sider lange voldgiftskjennelsen får den polske sjåføren eneansvar for ulykken. Blant annet er det tatt hensyn til spor i asfalten på ulykkesstedet, spor som politiet i utgangspunktet ikke registrerte.

Det virker også litt rart at politiet har gitt den polske sjåføren et forelegg på 5000 kroner for uaktsom kjøring, mens forsikringsselskapene ikke ble enige om skyldspørsmålet.

Uansett har tømmerbileier Johan Joplassen fått en fin førjulsgave. Tømmerbilen hans hadde skader for over en million kroner og er kondemnert. Nå må If Skadeforsikring "punge ut", ikke bare for skaden men også sakens omkostninger.

BIldet: Johan Joplassen t.v. har fått oppreisning. Han var ikke skyld i ulykken der han veltet med tømmerbilen sin. Her sammen med Erik Gundersen fra NLF Hønefoss.