Jula er høysesong for trafikkulykker

Jul- og nyttårstrafikken er høysesong for trafikkulykker. I snitt har det vært 155 alvorlige ulykker med sju drepte og 20 hardt skadde i jule- og nyttårshelga de siste fem årene. Utforkjøring er sammen med for høy fart hovedårsaken.

Publisert Oppdatert

- Stor trafikk betyr økt risiko for trafikkulykker. Her har vi alle som ferdes på vegene et felles ansvar med å minimalisere risikoen for at noe skal skje. Ikke bli et tall i statistikken, er oppfordringen fra Statens vegvesen.

En gjennomgang av jule- og nyttårstrafikken de siste fem årene - fra og med 23. desember t.o.m. 2. januar - avdekker i gjennomsnitt:

- 155 trafikkulykker med personskader

- 7 drepte

- 20 hardt skadde

- 216 lettere skadde

Topper seg

De største utfartsdagene flytter seg fra år til år ut fra når i uka jule- og nyttårsaften er. Statistikken viser en klar sammenheng mellom trafikkmengde og ulykkesstatistikken.

- Den største utfartstrafikken i år er ventet til tirsdag 22. og onsdag 23. desember. I forbindelse med nyttår kommer trolig den største trafikken gjennom helgen før mandag 4. januar. På grunn av måten helligdagene fordeler seg, forventer Statens vegvesen at trafikken i stor grad fordeler seg på flere dager enn vanlig. Men likevel er det god grunn til å være forberedt og oppmerksom, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Flest utforkjøringsulykker

Mange biler er fulle og tungt lastet med gaver og skiutstyr, noe som sammen med vinterføre og for høy fart gir dårligere kontroll på bilen. I tillegg er mange stresset og har dårlig tid.

- Høy fart og forbikjøringer som skaper farlige situasjoner, er en gjenganger i jule- og nyttårstrafikken. De fleste ulykkene er utforkjøringsulykker. Forbikjøringer er også noe som ofte skaper kluss i trafikken, ofte i form av påkjøring bakfra, utforkjøring eller møteulykke. Mange kjører på veger de ikke er vant til å kjøre, noe som gjør forbikjøringer ekstra farlig. I tillegg skaper forbikjøringer i tett trafikken lett mange farlige situasjoner, sier Amundsen.