Kabotasje: Nye regler klare!

EU har nylig utarbeidet et forslag til de nye kabotasjereglene. Slik forslaget ser ut, vil parlamentet tillate at en transportør fra et EU-land skal kunne utføre tre kabotasjetransporter i et annet EU-land senest syv dager etter siste lossing i det aktuelle landet. De tre oppdragene kan utføres i det samme EU-landet, eller deles på to eller tre andre EU-land. Norge er bundet opp av dette som en følge av EØS-avtalen.

vei trafikk blur natt

vei trafikk blur natt

Publisert Oppdatert

Hensikten med reglene er miljøhensyn. Parlamentet vil få færre tomme biler på veiene.

I de nye reglene finnes det naturlig nok krav om at transportbedriften som utfører kabotasjen tydelig kan vise til en innkommende transport samt utførte kabotasjeoppdrag.

På sikt ønsker EU-parlamentet at kabotasjerestriksjonene skal opphøre.

I denne omgang fikk imidlertid ikke parlamentet sitt opprinnelige ønske gjennomført. Ønsket var nemlig å gradvis øke antall tillatt kabotasjetransporter fra tre til syv, med mål om å oppheve alle restriksjoner allerede innen utgangen av 2013.

Forslaget skal nå offisielt behandles av ministerrådet. Dersom forslaget godkjennes her, vil den kunne tre i kraft allerede etter seks måneder - altså rundt årsskiftet!