Manglet korrekt dokumentasjon:

Kabotasjetatt med Rockwool

Et latvisk vogntog ble stanset i kabotasjekontroll, men vareier Rockwool ante ikke hvem som kjørte lasset. Det gjorde heller ikke Dybvad Transport som er vareeierens transportansvarlige!

Det latviske vogntoget skulle fra Moss til Trondheim med Rockwool. Ferden endte på Minnesund. Nå blir transportøren anmeldt for brudd på kabotasjereglene. 
Foto: Statens vegvesen
Det latviske vogntoget skulle fra Moss til Trondheim med Rockwool. Ferden endte på Minnesund. Nå blir transportøren anmeldt for brudd på kabotasjereglene. Foto: Statens vegvesen
Publisert Oppdatert
Den latviske trekkvogna har tydeligvis en fortid i Norge. "Containertransport" og "Larvik" skimtes svakt på takskalken. Foto: Statens vegvesen
Den latviske trekkvogna har tydeligvis en fortid i Norge. "Containertransport" og "Larvik" skimtes svakt på takskalken. Foto: Statens vegvesen
-Nok en gang er det mangler ved utfylling av CMR-dokumentet som er problemet. Denne gangen manglet blandt annet fraktfører, samt registreringsnummeret til traileren, forteller Bjørn Uno Rogneby, kontrolleder ved Statens vegvesen på Jessheim.
-Nok en gang er det mangler ved utfylling av CMR-dokumentet som er problemet. Denne gangen manglet blandt annet fraktfører, samt registreringsnummeret til traileren, forteller Bjørn Uno Rogneby, kontrolleder ved Statens vegvesen på Jessheim.

I forrige uke rant tipsene om kabotasjefangst på Minnesund kontrollstasjon, inn i redaksjonen. Det ene vogntoget kjørte gods for Coop Norge og skulle til Tromsø, det andre fraktet rør til Statens vegvesens prosjekt E6 Sjoa-Vinstra. I begge tilfellene var det manglende dokumentasjon på internasjonalt gods inn i Norge som var hovedproblemet. Uka før gikk Bring Trucking på en tilsvarende smell da de ble stanset mens de var på oppdrag for DHL. Men det var faktisk nok et vogntog som ble stanset og anmeldt for ulovlig kabotasje i forrige uke.

Les om da Coop Norges transportør ble tatt HER

Latviske Adria Scanbalts vogntog var på vei fra Moss til Trondheim. Det hadde lastet Rockwool ved en fabrikk i Moss.

Feil ved dokumentene

-Som vi har sett så mye av i år så manglet også denne bilen korrekt dokumentasjon på internasjonal transport inn til Norge. Sjåføren hadde riktignok et CMR-dokument, men det var mangelfullt utfylt, blant annet manglet trailerens registreringsnummer. Da er det umulig å vite om denne bilen faktisk har kjørt gods til Norge, eller om papirene hører til en annen bil. Også fraktbrevet på godset mellom Moss og Oslo mangler slik dokumentasjon, forteller Bjørn Uno Rogneby i Statens vegvesen.

Rockwool

Vi tok kontakt med Rockwool og stilte dem noen spørsmål i sakens anledning.

-Bestiller dere transport selv, eller er dette satt bort til transportør/speditør?

-Vi bestiller vår transport gjennom vår hovedtransportør Dybvad Transport, svarer Michael Rasmussen, transport- og lagersjef for Rockwool Scandinavia.

-Benytter dere mye utenlandske biler til innenlands transport i Norge?

-Nei, men det kan hende at vår hovedtransportør bruker en undertransportør som er utenlandsk.

-Hva er deres holdning til kabotasjetransport?

-Lovgivningen må alltid overholdes, og så lenge dette er tilfellet mener Rockwool at kabotasjetransport kan være med på å redusere tomkjøring på veiene.

-Hvilke følger får denne saken for transportør/megler?

-Dybvad Transport har dokumentert at dette ikke er en ulovlig kabotasje. Dessverre har det dog skjedd en feil, så det ikke ble sendt et norsk fraktbrev med bilen. Denne feilen har vi gitt beskjed om at ikke må skje igjen. Alle regler, også dokumentasjon skal overholdes, avslutter Michael Rasmussen, transport- og lagersjef for Rockwool Scandinavia.

Dybvad Transport

Vi tok kontakt med Dybvad Transport AS og ber om en kommentar fra dem. Der i gården har de aldri hørt om det latviske transportselskapet!

- Adria Scanbalt har vi aldri hatt et samarbeid med, men i forbindelse med dette lasset ble Jan Olaf Olsen Transport og Spedisjon AS engasjert av oss. Vi har overhodet ikke kjennskap til Adria Scanbalt. Vårt krav er at alle ledd skal foregå under lovlige omstendigheter og regelverk. For oss er det selvfølgelig uakseptabelt å godta ulovlig kabotasjekjøring, sier daglig leder Sture Dybvad.

Jan Olaf Olsen Transport og Spedisjon

Vi går videre i vår søken etter informasjon om hvordan Adria Scanbalt endte opp med å kjøre dette lasset. Vi tar kontakt med Jan Olaf Olsen Transport og Spedisjon. I en kortfattet mail skriver Thomas Andre Olsen at det ikke er snakk om ulovlig kabotasje. At den aktuelle bilen har vært ute av Norge i 20 dager og at CMR-dokumentet for inngående last var korrekt utfylt.

«Vi vet at bilen er blitt stoppet, men ikke fått noe informasjon om noen feil. Årsaken til at det ble sendt en annen bil dit var at det hastet med lasting fra Östersund. Dette var det transportøren som ordnet selv. Dagen etter fikk sjåføren som ble stående igjen tilbake papirene, og kunne kjøre videre. Så inntil videre er dette ingen sak», står det å lese i mailen.

Vi oversendte i utgangspunktet syv spørsmål til Jan Olaf Olsen Transport og Spedisjon, blant annet hvordan de kom i kontakt med latviske Adria Scanbalt, hvilke krav de setter til underleverandører, og om det egentlig var meningen at de skulle kjøre lasset. Disse spørsmålene har, til tross for flere purringer, ikke blitt besvart.

Men «alle» er enige om at det ikke er ulovlig kabotasjekjøring - bortsett fra kontrollørene i Statens vegvesen da.

Ansvarspulverisering

Denne saken er et stjerneeksempel på hvordan mange transporter organiseres. I utgangspunktet har vi en stor vareeier og transportkjøper som Rockwool som skal ha fraktet et lass fra Moss til Trondheim. Rockwool driver jo ikke med transport, så de har en avtale med en transportbedrift som tar seg av dette. Dybvad Transport AS er deres hovedtransportør som i denne saken ikke frakter lasset selv men setter det bort til sin underleverandør Jan Olaf Olsen Transport og Spedisjon AS. De megler så lasset nok en gang til latviske Adria Scanbalt som så blir stoppet i kabotasjekontroll.

Nå er det vel ingen som tror på veldedighet denne bransjen så alle ledd har tjent på transporten for Rockwool. Det vil si ikke alle; transportøren som skulle gjøre den fysiske jobben her, sitter igjen med svarteper. Det er de som blir politianmeldt og risikerer et forelegg i 50.000 kroners klassen, det er de som må kjøre tom ut av landet, og det er de som må betale for et nytt vogntog som skal fullføre turen til Trondheim.

Blir transporten billigere for Rockwool på denne måten? Neppe.

Kjernen av problemet

Her er vi etter vår mening ved kjernen av kabotasjeproblematikken. En transport som i utgangspunktet er bestilt og betalt av vareeier, videreselges til flere ledd. Alle skal tjene sitt, og til slutt er det en østeuropeer som gjør jobben. En jobb som i utgangspunktet hadde en helt annen pris enn det han får betalt. Og på samme måte pulveriseres ansvarsforholdet.

Det er det siste leddet som må ta smellen når det er noe galt. Mens vareeier har betalt full pris for transporten. Er de i det hele tatt klar over at dette foregår?

Les om da Bring ble tatt for ulovlig kabotasje HER

Les om da Bring nok en gang ble tatt for ulovlig kabotasje HER

Kabotasjetatt på vei med gods til Statens vegvesens E6-utbygging. Les det HER

Rockwool har ikke kjennskap til hvem som kjørte godset deres og viser til sin transportør Dybvad Transport. Der har de heller ikke hørt om denne transportøren, og viser til nok en underlevereandør. Er det rart det blir uoversiktlig? 
Foto: Statens vegvesen
Rockwool har ikke kjennskap til hvem som kjørte godset deres og viser til sin transportør Dybvad Transport. Der har de heller ikke hørt om denne transportøren, og viser til nok en underlevereandør. Er det rart det blir uoversiktlig? Foto: Statens vegvesen