Kan bli invalid - må møte i retten

Mandag må en 47 år gammel Østfold-mann møte i Asker og Bærum tingrett. Han er tiltalt for brudd på vegtrafikklovens paragraf 3, for å ha overtrådt bestemmelsen om å ferdes hensynsfullt og være aktpågivende. Sjåføren ble hardt skadet i ulykken.

ulykke båre hjelp sykepleier

ulykke båre hjelp sykepleier

Publisert Oppdatert

Bakgrunnen for tiltalen er at 47-åringen veltet med et vogntog på E18 ved Slependen i juni i fjor. Han satt fastklemt i førerhuset og måtte skjæres løs av redningsmannskapene.

Vitner som kom raskt til stedet fikk også løsnet beltet som strammet rundt sjåførens hals.

Mannen pådro seg alvorlige skader i ansiktet, hodet og brystet i ulykken og ble fløyet til Ullevål universitetssykehus i luftambulanse.

Aktor, politiadvokat Kai R. Vaag mener at vogntoget holdt for høy fart, men kan ikke være mer spesifik på vilken hastighet som er aktuell.

- Min vurdering av det vitner til ulykken har forklart, er at sjåføren holdt for høy fart i forhold til trafikkbildet. Dette er personer som kjørte både foran og bak vogntoget, sier Vaag.

Han ønsker ikke å kommentere eksakt hvor fort vogntoget kjørte, men sier utskrifter av fartsskriveren er sikret.

- Ut i fra en totalvurdering har ikke sjåføren avpasset farten etter forholdene, sier politiadvokat Vaag.

Ifølge tiltalen var vogntoget lastet med 31,5 tonn med papir. I følge tiltalen var lasten ikke tilstrekkelig sikret. Papir havnet ved siden av veien etter velten.

"Mulig teknisk feil"

Advokat Peder Morset, som forsvarer sjåføren, har en noe annen oppfatning av årsaken til den alvorlige ulykken.

- Ut i fra de objektive fakta har han ikke kjørt særlig mye for fort, mener Morset.

- Men tilhengeren begynte å pendle, slik at han fikk en sleng. Derfor er det et spørsmål om det var en teknisk feil med hengeren.

Sjåføren av vogntoget pådro seg alvorlige skader i ulykken. Han har vært sykmeldt siden.

- Han ble såpass hardt skadet i ulykken at han ikke husker noenting fra hendelsen, sier forsvareren.

- Han har vært mye på sykehus siden ulykken og er fremdeles veldig preget av den. Det er tvilsomt om han vil bli helt bra igjen, sier advokaten.