Kan spare en halv million

Oslo Vei AS lærer opp alle sine sjåfører i drivstoffvennlig kjøring. For hver liter drivstoff som spares, vil sjåførene spare miljøet for 2,6 kg CO2.

Publisert Oppdatert

13 sjåfører deltok på kurs den første uken. Et kurs gikk over én dag, og hadde 2-3 deltakere. Kurset omfattet en times kjøring langs en forhåndsdefinert rute på 35 km. Dette foregikk sammen med instruktøren, men uten instruksjon. Lastebilen ble kjørt med full last, og med tilhenger for de av sjåførene som normalt kjører med det.

Etter at alle hadde kjørt en time, ble det gitt felles teoriundervisning om drivstoffvennlig kjøring. Deretter kjørte hver sjåfør den samme ruten på nytt. På denne runden ga instruktøren tips, råd og instruksjoner underveis.

Drivstoff-forbruket fra kjøringen før og etter instruksjonen ble målt med en flow-måler som var montert på drivstofftanken. Målingene viste en reduksjon i drivstofforbruk på mellom 2 og 22 %. Gjennomsnittlig sparte Oslo Veis sjåfører 10,75 % drivstoff.

Kjøreinstruktør Gorm Hansen fra GH Truck Training understreker at det ikke bare er økonomiske og miljømessige gevinster ved å endre kjørestil. Man oppnår også helseeffekter gjennom mindre stress i arbeidshverdagen og redusert støy i førerhuset.

Deltakerne har vært svært fornøyde med kurset, og gir instruktøren ros for sin kunnskap, erfaring og formidlingsmåte. Selskapets øvrige sjåfører vil delta på kurs etter sommeren, og det vil bli arrangert oppfriskningskurs for de som allerede har deltatt.

I Oslo Vei AS håper man nå at de gode resultatene vil videreføres i den daglige driften. Faktisk forbedring vil bli målt gjennom registrering av forbruk for hvert kjøretøy. For et selskap med ca. 5 millioner kroner i årlige drivstoffutgifter kan miljøvennlig kjøring gi en besparelse på rundt en halv million kroner hvert år. Tiltaket handler derfor om både god økonomi, god helse og godt miljøvett.

Bildet: Fra venstre: Kjøreinstruktør Gorm Hansen (GH Truck Training), Sjåfør Ola Gjesvold, Selger av Renault Trucks Trond Willersrud og HMS- og kvalitetssjef Randi Kittilsen.