Kåring av årets spisested for langtransportsjåfører

Publisert Oppdatert

Landbruks- og Matdepartementet i samarbeid med Innovasjon Norge vil også i år ha en landsomfattende konkurranse GANEFART 2008 for å kåre det beste spisested langs våre veier. Målet er å få de besøkende, ikke minst yrkessjåførene, til å stemme på den kafeen som tilbyr det beste produktet totalt sett mht. pris, kvalitet og atmosfære.

Konkurransen ble lansert av landbruksministeren på restauranten Marche Holmestrand i midten av mai og her var også NLF invitert til å delta sammen med bl.a. Transportarbeider-forbundet ettersom man i år særlig vil vektlegge yrkessjåførenes mening. Nomineringen er enkel med SMS og det vil vanke premier til utvalgte deltakere.