KARMSUND PÅ KARTET

Det nye containerkai- og RoRo-anlegget på Veldeøyene ventes åpnet i mars 2009.  Veidekke Entreprenør – avd. Haugesund som er vår entreprenør på anlegget, ligger tidsmessig i rute.  Når anlegget ferdigstilles vil det gi en samlet kaifront på 205 meter med maksimumsdybde langs kai på 10,5 meter.  Kaianlegget skal i første rekke knyttes opp mot de regulære linjefartøyene på container- og stykkgodssiden, samt anløp med behov for RoRo-rampe, forteller havnedirektør Odd Einar Mæland i Karmsund Havn.

Publisert Oppdatert