Kasse-kabotasje?

Dette siste tipset fikk vi fra en sjåfør som har observert danske biler med Holship-hengere kjøre rundt hele landet i en lang periode.

Publisert Oppdatert

Til tungt.no forklarer tipseren at han møter bilene stadig vekk, over hele landet. De samme bilene går igjen, danske biler og hengere med danske sjåfører forteller han til oss. Ved en anledning fikk tipseren også slått av en prat med en av de danske sjåførene. Han fortalte at Holship Danmark nå har seks slike biler som går fast for Holship Norge AS, altså fast kjøring med utenlandske biler i Norge.

Det hele dreier seg om de grønne sammenleggbare grønnsakskassene i plast. Det skal være innhenting av kasser til rensing og utkjøring av rene kasser til forskjellige kunder rundt om i landet. Om det den danske sjåføren sier er sant, er transporten i strid med bestemmelsene om kabotasje.

Forskjellige transportører

Holship Norge er et heleid datterselskap av Holship Danmark og driver med tredjepartslogistikk hvor de driver vask, lagring og distribusjon av grønnsakskasser i plast. Dette foregår på Holship sitt anlegg utenfor Drammen.

For Holship Norge svarte Marius Hvaal at dette er transport som er leid inn og som foregår på vegne av eieren av kassene, Ifco Systems Norge. Noe eksakt tall fikk vi ikke fra Holship, men det ble understreket at det ikke var brudd mot kabotasjebestemmelsene.

Hvordan dette gikk til fikk vi ikke noe klart svar på. På spørsmål om hvilke transportører som har denne kjøringen fikk til svar; Forskjellige transportører.

Hengerne er fra Holship Danmark bekrefter han, men bilene skal altså være spredt rundt på flere transportører, men vi fikk ikke vite hvilke det var snakk om. Noen av bilene skal være fra Holships kontor i Polen og noen andre kommer fra det danske kontoret, forklarer han.

Ingen løyver

Holship Norge AS har ingen løyver for godstransport, men vi får forklart at de bruker et firma som heter Borgen Flyttebyrå AS i Buskerud som har 4 løyver og holder til på samme adresse i Støperigata. Derfra får vi ingen kommentar til hva løyvene blir brukt til, men blir henvist tilbake til Holship Norge.

Ifco Systems Norge bekrefter at det er de som eier kassene og kjøper transport, lagring og vask hos Holship Norge. Ifco forklarer at kassene også blir transportert av Bama Logistikk, men hovedsakelig foregår transporten gjennom Holship Norge. Transportordrene blir sendt fra Ifco daglig får vi beskjed om, så ordner Holship resten. Ifco kunne ikke gi noen tall på antall kasser det er snakk om årlig, men det dreier seg om transport til hele landet.

For oss i tungt.no får vi ingen overbevisende svar her. Vi får ingen forklaring på hvordan transporten egentlig foregår eller hvordan de utenlandske bilene kan kjøre disse kassene i Norge uten å bryte mot kabotasjereglene.

At det skal være snakk om tilfeldig transport etter en internasjonal transport inn til landet, er vanskelig å forestille seg her.