Kattegat- forbindelse

Publisert Oppdatert

Det danske Transportministeriet har fått laget en rapport om alternativene for en fast forbindelse mellom Sjælland og Jylland. Så å si uansett hvilket alternativ som velges, vil det gigantiske prosjektet koste i overkant av 100 milliarder danske kroner. Det tilsynelatende rimeligste alternativet er en broforbindelse via Samsø, som vil koste 100 milliarder. Det dyreste, en kombinert vei- og jernbanebro fra Sjælland Odde til Mols vil koste 137 milliarder.

Ministeriet har foreløpig uttalt at det trafikkgrunnlaget som er med i beregningene ikke kan danne grunnlag for en brukerfinansiering.

Det kalkuleres med en statlig finansiering på minst halvparten av anleggskostnadene.

Den samlede lengde på broanlegget er drøye 39 kilometer.