Kögel har meldt seg selv insolvent

Publisert Oppdatert

Eierne bak den tyske trailerprodusenten arbeider på en løsning, så virksomheten kan føres videre, melder transportnyhederne.no

Den tyske tilhengerprodusent Kögel Fahrzeugwerke GmbH i Burtenbach har meldt seg selv insolvent - en betegnelse som kan tolkes på linje med å stoppe alle utbetalinger.

Kögel Fahrzeugwerke GmbH opplyser, at eierne arbeider samen med en forvalter om å finne en løsning så virksomheten kan fortsette.

Kögel Fahrzeugwerke GmbH gir den aktuelle økonomiske krisen skylden for at etterspørselen har falt med rundt 90 prosent, og at de betydelig strammere kredittforhold har gjort det umulig å fortsette.

Kögels produksjon lå an til en årlig produktion på 24.000 trailere. Omsetningen i perioden fra juli 2007 til juni 2008 var på 540 millioner euro.

I år ventes produksjonen å havne et sted mellom 1.500 og 2.000 enheter med en samlet omsetning på 50 millioner euro.

Kögel opplyser at insolvensen ikke påvirker søsterselskapet Jean Chereau SAS i Frankrig.