- KID-prosjektet har gitt nye muligheter

Publisert Oppdatert

Oppland har vært den store vinneren når Samferdselsdepartementet har fordelt sine KID-penger.

- Det har gitt oss muligheter vi ellers ikke hadde hatt til å drive utviklingsabeid innen kollektivtransporten, sier fylkesordfører Audun Tron.

Onsdag innledet fylkesordføreren til sin fjerde KID-konferanse på Lillehammer, for første gang som landskonferanse. Som landskonferanse er samlingen den tredje i rekken av erfaringssseminarer for prosjekteierne i Samferdselsdepartementets demonstrasjonsordning "Kollektivtransport i distriktene" (KID), som teller et 40-tall prosjekter over hele landet. Tidligere arrangører har vært Hordaland og Nordland.

Må levere

Fylkesordføreren har ledet den politiske referansegruppa for KID-prosjektet i Lillehammer-regionen. Prosjektet har blant annet høstet et nytt og bedre bybusstilbud med flere avganger og faste pendelruter i Lillehammer, bestillingstrafikk, fleksiskysstilbud i Gausdal og prosjektet "Morgendagens skysstasjon".