Kilometerskatt for personbiler?

Nederland kan bli først ute med kilometerbeskatning av personbiler. Det er et lovforslag som nå er fremlagt parlamentet som foreslår dette.

Publisert Oppdatert

Tanken er å redusere utslipp og halvere køene i et av Europas mest overbelastede vegnett. Dette skal gjennomføres i løpet av 2012 ved at alle kjøretøy får fastmontert GPS som vil registrere antall kjørte kilometer og sende dataene til et faktureringsfirma.