Kim Johansen anmeldt

Denne uken fikk vi tips om en ny kabotasjesak under oppseiling. Nok en gang var en stor dansk transportør involvert.

Bilene fra Kim Johansen leverer blant annet varer til flyplassene rundt i landet. Bilen på bildet er ikke identisk med den vi omtaler i artikkelen.

Bilene fra Kim Johansen leverer blant annet varer til flyplassene rundt i landet. Bilen på bildet er ikke identisk med den vi omtaler i artikkelen.

Publisert Oppdatert

Telefonen ringer sent en onsdagskveld i slutten av februar. En sjåfør fra et østlandsfirma forteller at en av bilene fra Kim Johansen står på Håbakken kontrollstasjon i Lærdal og er stanset for ulovlig kabotasje.

Vi kontakter kontrollørene fra Statens vegvesen som er på stedet og får bekreftet historien.

En estisk sjåfør har blitt stoppet og skivene viser at den danske semitraileren har kjørt fast mellom Gardermoen og Bergen i flere uker.

Den danske trekkvognen sto fortsatt på kontrollstasjonen da tungt.no var innom dagen etter. Tralla hadde tidligere på dagen blitt hentet av en av de norske bilene i Kim Johansen systemet.

Statens vegvesen bekrefter at forholdet er anmeldt og mener å ha solid dokumentasjon.

Bilen var på sin tredje rundtur til Bergen, bare den uken.

Statens vegvesen mener å kunne dokumentere at mønsteret går igjen flere uker bakover i tid. I tillegg til anmeldelsen, sendes det rapport på forholdet til samferdselskontoret.

Kim Johansen ble for øvrig anmeldt for ulovlig kabotasje på samme sted for rundt et år siden. Vi har ikke lyktes i å bringe på det rene hva som har skjedd med den anmeldelsen, men vil komme tilbake til dette på tungt.no så snart vi får svar på henvendelsen til politiet.

Fortsatt kjører altså den danske transportøren mellom Gardermoen og flere av flyplassene i Norge med delvis dansk materiell.

Ifølge løyveregisteret disponerer firmaet 10 godsløyver i Norge.

Leilighet

Vi har vært i kontakt med Kim Johansen's avdeling i Norge om denne saken, men får til svar at de ikke vil gi noen kommentar og vi blir henvist til hovedkontoret i Danmark. Derfra har det heller ikke lykkes oss å få noen kommentar ennå.

Regelverket for kabotasje tillater som kjent inntil tre turer innenlands med utenlandsk kjøretøy før bilen skal ut av landet. Oppdragene skal i tillegg ha tilfeldig karakter.

For det aktuelle vogntoget ble dette regelverket brutt allerede etter en og en halv rundtur mellom Gardermoen og Bergen. Da det ble stanset var det som nevnt på sin sjette tur den aktuelle uken.

Kjøringen er heller ikke av tilfeldig karakter, i og med at disse bilene tilsynelatende kjører faste oppdrag.

De estiske sjåførene disponerer etter det vi kjenner til leilighet i et hus like i nærheten av Håbakken, der sjåførene bytter på å kjøre til henholdsvis Bergen eller Gardermoen.

Hybelhuset eies av en transportør i Sogn og Fjordane og da vi ringer for å få bekreftet disse opplysningene treffer vi først en kontoransatt som svarer at: "Ja, vi leier ut leilighet til Kim Johansen. Hva gjelder saken?" Vi forklarer hvorfor vi ringer og får beskjed om å kontakte daglig leder i stedet. Det gjør vi og også han spør hva saken gjelder, hvorpå svaret på spørsmålet blir: "Nei, vi leier ikke ut til dem."

Les også: - Anneberg visste

Les også: Gasstransport stoppet av politiet

Les også: Gasstransporten mellom Stavanger og Oslo har stoppet opp

Les også: Vil ikke ha gassen

Les også: Ulovlig asketransport?