Kim Johansen igjen...

Nok en gang er en bil fra Kim Johansen anmeldt for ulovlig kabotasje. Nok en gang i Lærdal, den tredje på et år. Selv hevder selskapet at de ikke gjør noe ulovlig.

Bilene fra Kim Johansen leverer blant annet varer til flyplassene rundt i landet. Bilen på bildet er ikke identisk med den vi omtaler i artikkelen.

Bilene fra Kim Johansen leverer blant annet varer til flyplassene rundt i landet. Bilen på bildet er ikke identisk med den vi omtaler i artikkelen.

Publisert Oppdatert

Den utenlandske sjåføren som ble stanset på vei mellom Oslo og Bergen nylig bor i en av hybelleilighetene som Kim Johansen leier av Slinde Transport like ved kontrollstasjonen på Håbakken i Lærdal.

Herfra jobber han to uker på og har en uke fri og har ifølge arbeidsgiver norsk skattekort og dermed betaler han også skatt til Norge, i likhet med sine 25 utenlandske kolleger i Kim Johansen.

Mens han er på jobb, sitter han bak rattet i danske vogntog som kjører i Norge med varer fra ICA og SAS på oppdrag for VTT på Gardermoen.

Kim Johansen mener dette er fullt ut lovlig.

Befrakter Atle Bjørstad i spedisjonsfirmaet Vare & Transport Tjenester (VTT), sier til tungt.no at de har stilt krav til Kim Johansen om å bruke norske biler med norske løyver i oppdrag for dem.

Kim Johansen har pr i dag 10 norske løyver og sju vogntog registrert på norske skilter. Tre av dem ble registrert så sent som i begynnelsen av mai.

Selskapet kjører faste ruter for VTT fra Gardermoen til Bergen og Trondheim, men fortsatt med flest danske vogntog, ifølge våre kilder.

- Hvis dette stemmer er vi nødt til å foreta oss noe, svarer Bjørstad.

Han ba etter forrige anmeldelse Kim Johansen om dokumentasjon for at transporten foregår lovlig, noe han hevder at han fikk.

Les også: Kim Johansen anmeldt

At det bare går åtte uker før en ny bil fra selskapet anmeldes for det samme, skulle tilsi at regelverket tolkes noe forskjellig hos de involverte parter.

- Vi har ingen mulighet til å kontrollere hvilke biler Kim Johansen bruker på våre oppdrag og vi tror disse bilene som har blitt tatt er biler som kjører tilfeldige turer, sier Bjørstad og peker på at Kim Johansen har svært mange biler som går inn og ut av Norge hver dag.

Statens vegvesens kontrollører forteller en helt annen historie, nemlig at selskapets danske biler går mer eller mindre fast i Norge.

Norsk selskap

Daglig leder Tommy Slåttum i det norske selskapet til Kim Johansen på Jessheim ser ingen ulovligheter i det de driver med.

- Vi er ikke enig i måten Statens vegvesen tolker dette regelverket på og har vært i kontakt med Samferdselsdepartementet og Vegdirektoratet for å få svar.

Vi ser ikke hvilken hjemmel Statens vegvesen har for å anmelde oss for ulovlig kabotasje.

For øvrig har vi engasjert advokat for å håndtere denne saken for oss videre, sier han.

Ifølge Slåttum er det følgende tekst i lovverket han mener rettferdiggjør bruken av dansk materiell internt i Norge:

"Kabotasje er transport mellom steder i en annen stat enn der hvor transportøren hører hjemme."

- Vi er jo et norsk selskap som styrer disse bilene, sier han og mener Kim Johansen heller ikke har noen økonomisk fordel av å bruke dansk utstyr i Norge.

- Vi betaler arbeidsgiveravgift til Norge for en stor del av sjåførene våre og ønsker å drive lovlig. Derfor har vi bedt samferdselsmyndighetene om et møte for å få klarhet i disse reglene, sier Slåttum.

Ser vi videre på regelverket for kabotasje, står det å lese følgende:

"Dersom en utenlandsk operatør påtar seg et oppdrag som innebærer fast kjøring innenlands for kunde eller speditør utover disse grensene (tre turer i løpet av sju dager før man må ut av landet igjen, red.anm.), må det opprettes et norsk rettsubjekt, kjøretøyet må omregistreres og det må søkes om et norsk løyve hos den aktuelle fylkeskommune for at oppdraget skal kunne utføres lovlig."

Det blir derfor interessant å få greie på om et norsk selskap kan bruke danske biler i Norge, slik Kim Johansen hevder, eller om dette er ulovlig og bilene må ha norske skilter, slik Statens vegvesen hevder.