Kjemper mot ungdomsulykkene

Kampen mot ungdomsulykkene i trafikken fortsetter. Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk forslår en rekke tiltak, hvor målet er å få til mer enn en tredjedels reduksjon i tiden fram til 2020. [23.11.2009]

Publisert Oppdatert

I 2008 økte antall drepte i aldersgruppen 16-25 år fra 43 i 2007 til 71. En slik økning krever at det innføres tiltak for å snu utviklingen. På oppdrag fra Samferdselsdepartementet har Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk laget en særskilt plan mot ungdomsulykkene.

Rapporten ble mandag overlevert til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa.

Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet

- Planen med sine konkrete tiltak vil inngå i den Nasjonale tiltaksplanen for trafikksikkerhet 2010-2013. Tiltakene tar utgangspunkt i grep som vi vet har dokumentert effekt, sier Finn Harald Amundsen i Statens vegvesen.

Unge førere er overrepresentert i alvorlige personbilskadeulykker. I OECD-landene er trafikkulykker den viktigste dødsårsaken for ungdom mellom 15 og 24 år, mens det på verdensbasis er den nest største dødsårsaken for samme gruppe.

- I Norge er 25 prosent av alle trafikkdrepte i denne årsgruppen, mens de står for bare sju prosent av trafikken. Dette krever systematisk jobbing, sier Amundsen i et presseskriv på Vegvesenet sine nettsider.

Ungdomstiltak

Statens vegvesen, politiet og Trygg Trafikk har foreslått en rekke tiltak, som spinner rundt:

- Målrettet aktivitet mot ungdom generelt og de spesielt utsatte risikogruppene spesielt.

- Trafikksikkerhetsaktørene vil styrke og samordne innsatsen, samt utstrakt alliansebygging mot andre miljøer som kan bidra til å forsterke arbeidet mot de unge.

- Involvering og medvirkning av målgruppen blant annet gjennom sosiale medier og nye kommunikasjonskanaler.

Arbeidet vil basere seg på eksisterende kunnskap, men i større grad kombinere ulike tiltak for å oppnå riktig adferd og trafikksikkerhetsgevinster.