Kjøreforbud mai

I disse landene og på disse strekningene får du ikke kjøre i mai.

EU banner transport politikk

EU banner transport politikk

Publisert Oppdatert

Frankrike

Den 01., 08., 13., 23. og 24. mai 2010

Hellas

Den 01., 02., 21. og 24. mai 2010

Italia

Den 01. og 29. mai 2010

Kroatia

Den 01. mai 2010

Liechtenstein

Den 01., 13. og 24. mai 2010

Luxembourg

Den 01., 13. og 24. mai 2010

Den 08. mai 2010 for transporter fra Belgia og Tyskland på vei mot Frankrike.

Polen

Den 01., 03. og 23. mai 2010

Portugal

Den 01. mai 2010 (kun farlig gods)

Romania

Den 01., 23. og 24. mai 2010

Sveits

Den 13. og 24. mai 2010

Den 12. mai kl. 22.00 til den 14. mai 2010 kl. 05.00

Den 22. mai kl. 22.00 til den 25.mai 2010 kl. 05.00

Slovakia

Den 01. og 08. mai 2010

Slovenia

Den 01. og 02. mai 2010

Spania - Baskerland

Den 01., 08., 13. og 24. mai 2010 på særlige strekninger

Spania - Katalonia

Den 01. og 02. mai 2010 på særlige strekninger

Spania

Den 01., 19., 20., 22., 23. og 24. mai 2010 på særlige strekninger

Tsjekkia

Den 01. og 08. mai 2010

Tyrkia

Den 19. mai 2010

Tyskland

Den 01., 13., 23. og 24. mai 2010

Ungarn

Den 01., 23. og 24. mai 2010

Østerrike

Den 01., 13. og 24. mai 2010.

Kilde: itd.dk