Kjører stadig kortere

Norske lastebiler fraktet 70,8 mill. tonn gods innenlands i 1. kvartal 2008. Det er 7,5 mill. tonn mer enn i samme kvartal i fjor. Hvert tonn ble i gjennomsnitt fraktet 54,5 kilometer - 4,9 kilometer kortere enn i 1. kvartal 2007.

Publisert Oppdatert

I alt kjørte norske lastebiler 404,4 mill. kilometer innenlands i 1. kvartal, hvorav 294,8 mill. kilometer var med last. Det ble utført et transportarbeid på 3,9 mrd. tonnkilometer, 203 mill. tonnkilometer mindre enn i samme kvartal året før.

I forbindelse med utenlandstransporter ble det tilbakelagt 53,8 mill. kilometer. Av disse var 45,3 med last på bilen. Totalt fraktet norske biler 1,6 mill. tonn gods utenlands, og de utførte et transportarbeid på 931 mill. tonnkilometer.