Kjøretøyforskriften forvirrer

For lengst er tiden forbi hvor man kunne registrere feiebiler, kranbiler og brannbiler som maskinredskap. Men likevel råder det noe forvirring om hvor i regelverket man finner disse bestemmelsene. Forvirringen blir tydelig når brukerne får motstridende beskjeder, men også i etaten slites det med en felles forståelse.

Feiebil

Feiebil

Publisert Oppdatert

Feiebilen til Tom Brynildsen i Veivedlikehold AS er allerede blitt registrert som lastebil, men det begynte litt spesielt på trafikkstasjonen på Lillestrøm perioden mai/juni 2005. Han hadde nemlig allerede betalt avgiftene på bilen, som motorredskap. Så kom stasjonssjefen ut og fikk stanset det hele. Det skulle være lastebil likevel og Tom måtte ut med nye avgifter. Han måtte også søke om å få tilbake den opprinnelige avgiften. Dette kan jo tyde på at regeltolkningen er noe diffus, selv for funksjonærene i Statens Vegvesen.

I 2004 kjøpte Veivedlikehold en brukt feiebil som tidligere gikk for Statens Vegvesen (Mesta), Tom kjøpte den fra eier nr to på Kongsberg. Det merkelige var at Tom da fikk omregistrert denne til lastebil/motorredskap, den fikk ikke firesifret registreringsnummer, men skiltet var av den lille typen forklarer han til tungt.no. En slags midt i mellom løsning, dette skjedde også på Lillestrøm.

Født lastebil

I samtaler med funksjonærer i Statens Vegvesen har det blitt sagt at dersom det skal være motorredskap, skal den være født som dette, ikke lastebil. Også kan man jo spørre seg om en høyrerattet Scania med feieaggregat som er boltet fast i ramma ikke er født til å gjøre veiarbeid, da? Greit nok at feiebilen startet som ramme og en høyrerattet førerhytte fra Scania, men resten ble bygget opp i Danmark og den jobben tok seks måneder.

Tom har fått inntrykket av at alle biler som er midtstyrt går igjennom som motorredskap.

Hadde jeg hatt en midtstyrt hytte, fjernet Scaniamerket og fått eget chassisnummer hadde det blitt maskinredskap på dagen, er han overbevist om.

I ettertid har Tom spurt vegvesenet om hjemmelen eller paragrafen som bestemmer disse grensene, men det har ikke vært like lett. Det vises til kjøretøyforskriften vedtatt 4. oktober i 1994 og en tolkning av denne. Forskriften forvirrer flere enn Tom, skal det vise seg. Forskriften skal jo egentlig definere grensen mellom lastebil og motorredskap, noe den ikke har klart uten en del feilskjær.

Vegdirektoratet

Tungt.no har kommet frem til at reglene som omhandler motorredskap og mobile maskiner har vært "kjørt" siden 1995, da vegdirektoratet sendte ut "Rundskriv nr. 1/1995", som skulle hjelpe med fortolkningen av datidens nye EØS regelverk og den nye kjøretøyforskriften.

Da fikk Norge et todelt definisjonssystem hvor den avgiftsmessige delen fortsatt var den norske, og de tekniske definisjonene var basert på EØS sitt regelverk.

Fra Vegdirektoratets kjøretøyseksjon kan Asbjørn Hagerupsen bekrefte hovedregelen om at alle biler som er født som lastebiler, (har et lastebilchassis) skal bli registrert som dette og ikke motorredskap. Når det gjelder rundskrivet er dette arkivert for lengst og det henvises nå til kjøretøyforskriften som kom i 1994. Det forekom en del skjønnsmessige registreringer rundt på stasjonene før denne tid og det var mye varierende praksis.

For å unngå dette ble reglene endret, og vi fikk den "nye" kjøretøyforskriften. Hagerupsen har selv sett at forskriften har forvirret en del brukere, også internt i Statens Vegvesen. Han er derfor ikke overrasket over at Tom "nesten" fikk registrert den siste feiebilen som motorredskap.

Det har forekommet, også i nyere tid en del feilregistreinger rundt omkring og dette jobber vi med å få rettet på, forklarer Hagerupsen.

Han presiserer videre at forskriften legger vekt på at maskinen eller redskapens grunnkonstruksjon skal adskille seg fra andre motorvogner for transport av gods eller personer, eller traktor. Eksempelvis vil dette innebære at feiebiler, kranbiler og brøytebiler som før kunne bli registrert som motorredskap, nå blir registrert som lastebil. Dette fordi grunnkonstruksjonen ikke adskiller seg fra lastebil.