Klargjør betingelser for kabotasje

NHO Logistikk og Transport - NHOLT har tatt skritt til å klargjøre definisjoner og utviklingen for kabotasjetransport.

Bildet av Girteka-bilen er fra vårt etterhvert rikholdige bildearkiv på området og har ingenting med denne saken å gjøre.

Bildet av Girteka-bilen er fra vårt etterhvert rikholdige bildearkiv på området og har ingenting med denne saken å gjøre.

Publisert Oppdatert

Fire punkter er bekreftet fra EU og beskrevet i EF Direktiv 1072/2009:

- Det er regelen om tre turer i løpet av syv kalenderdager som er definisjonen på midlertidighetskravet. Det kommer ikke noe tilleggskrav utover dette.

- En kabotasjetur kan ikke starte før alle internasjonale sendinger er losset.

- En kabotasjetur kan inneholde flere leveringssteder og flere sendinger så lenge det er en oppdragsgiver for hver tur.

- Syvdagers regelen defineres som kalenderdager - dvs. at perioden telles fra midnatt den dagen siste internasjonale sending er levert.

EU Kommisjonen har startet arbeidet med revidering av reglene fordi et mål har vært å liberalisere reglene fra 2014. Det er nå utarbeidet arbeidsdokumenter som NHOLT har gitt innspill på, heter det blant annet i et informasjonsskriv fra foreningen.