Kleppa vil begrense farlig transport ombord i fergene

Lange køer ved fergene har fått samferdselsministeren til å reagere. Nå sender hun ut et forslag om å begrense farlig transport til høring. Dermed er det viktig at næringen kjenner sin besøkelsestid.

Publisert Oppdatert

Fra nyttår fjernet Sjøfartsdirektoratet fergenes dispensasjon for transport med farlig gods. Det betyr at gassfergene som går i rute mellom f.eks. Mortavika og Arsvågen må gå med sterkt redusert passasjertall når det er slik transport ombord. Fergene er sertifisert for 450 passasjerer, men dersom det er biler med f.eks. borestrenger, som inneholder dynamitt, kan ikke fergen ta mer enn 25 passasjerer. Når det er gasstransport ombord, må det begrenses til 129 passasjerer.

Det betyr lange køer av personbilister som ikke kommer med og som må vente. De raser mot ordningen, og mener transporten bør gå til andre tider av døgnet. Nå er det ikke så enkelt i praksis. Mellom Stavanger og Ålesund er det for eksempel seks fergestrekninger, så det er selvforklarende at disse bilene ikke kan ta fergen når det ellers er lite trafikk. Det vil alltid være trafikk.

Nytt er det også at Vegdirektoratet har bestemt at alle typer kjøretøyer skal tas ombord i den rekkefølge de kommer til kaien. Det er godt for transportbransjen, som tidligere har opplevd å måtte stå over flere avganger til det har "passet" å ta dem med.

- Sånn kan vi ikke ha det

Det hele har skapt rabalder og stor irritasjon hos rogalendingene. Fylkesordfører i Rogaland, Tom Tvedt, har selv stått i kø. - Sånn kan vi ikke ha det, fortalte han til NRK dengang, og lovte å sende brev til samferdselsministeren om saken.

Det har han gjort.

Nå er Kleppa på banen og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil gi personbiler fortrinn i fergesambandet.

- Jeg vil i løpet av kort tid endre ferjeforskriften. Da kan vi gjøre det så enkelt at farlig gods må kjøre tilsides når det er stor trafikk over fjorden, sa Kleppa til NRK Rogaland i går kveld.

Markedssjef i gassdistribusjonsselskapet Gasnor, Leiv Arne Marhaug, mener det kan ødelegge for bransjen i hele Norge.

- Det høres ut som om det er et lite gjennomtenkt utspill for min del. Farlig gods transporteres på norske veier hver time av hvert døgn i året. Hvis man skulle stoppet den type trafikk, vil det bety at hele Norge stopper opp. Da får man ikke forsyning av drivstoff hverken til ferjer eller personbiler, sier Marhaug til NRK.

Tankekors

I sakens henseende tillater vi oss å legge til et par tankekors:

- Dynamittladningene i borestrengene skal tåle både stor varmeutvikling og fritt fall på omkring 30 meter uten å detonere. Er de da farligere å ha på en ferge enn å transportere gjennom et sentrum?

- Hvorfor må fergene gå med sterkt redusert passasjertall når det er tankbiler med metangass eller LNG i tankene, så lenge det til enhver tid er langt større mengder av samme gass i gassfergenes egne tanker?

Uansett - samferdselsministerens forslag sendes nå ut på høring; målet er å få endringen på plass i løpet av våren.

Dermed bør transportbransjen kjenne sin besøkelsestid og legge frem sin vurdering av situasjonen. Ellers blir vi skadelidende - igjen.