Kleppa vil ha statusrapport

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa vil i løpet av 2011 få utarbeidet en statusrapport for ekspressbussmarkedet. Samferdselsdepartementet vil gjerne vite mer om tjenestetilbudet, markedet og inntektsgrunnlaget for ekspressbussene, sier statsråden.

Publisert Oppdatert

Målsettingen med statusrapporten er å få bedre oversikt over utviklinga i ekspressbussmarkedet etter liberaliseringen av markedet i 2003. Liberaliseringen var basert på at markedet består av kommersielle fylkesgrensekryssende bussruter. Næringa opplevde en sterk vekst de første åra etter liberaliseringen. Samferdselsdepartementet er ansvarlig for ekspressbusspolitikken, selv om løyveforvaltningen er delegert til fylkeskommunene, og trenger kunnskap om dette markedet, for eksempel om utvikling i tjenestetilbud, tallet på reisende og omsetning, og hvordan inntektene utvikler seg, sier samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i en pressemelding.