Knallsterke tall fra Volvo

Nu går det hele så meget bedre. Volvo la i dag frem regnskapstallene for første kvartal og knuste tilmed de mest optimistiske analytikernes forventninger. Tallene viser en gevinst før skatt på 2,2 mrd SEK, sammenliknet med et tap på 5,8 mrd for samme kvartal i fjor.

Leif Johansson, adm.direktør og konsernsjef i Volvo, Leif Johansson

Leif Johansson, adm.direktør og konsernsjef i Volvo, Leif Johansson

Publisert Oppdatert

Alle tegn tyder altså på at markedet har vendt og at Volvo nå er klar for å høste dette markedet.

I forkant av offentliggjøringen, hadde det svenske nyhetsbyrået Direkt spurt 20 analytikere om hva de trodde resultatet ville bli. Gjennomsnittet lå på omkring 395 millioner, med en spredning fra minus 644 millioner til et pluss på knappe 1,8 mrd. Skikkelig skivebom, altså. Men en hyggelig sådan.

I løpet av første kvartal 2010 opplyses Volvokonsernets salg å være 58,6 mrd svenske kroner, hvilket med justeringer for valutakurser er en økning på 12% i forhold til foregående år.

Samtlige enheter, altså Lastvagnar, Anleggningsmaskiner, Aero, Bussar og Penta, var lønnsomme.

Volvos konsensjef Leif Johansson forteller i sitt forord til rapporten at etterspørselen har kommet igang. - Etterspørselen på lastebiler fortsetter å øke og ordreinngangen steg med 15% sammenliknet med fjerde kvartal 2009, heter det i rapporten.

Johansson fortsetter: - Det europeiske markedet viser tegn til en gradvis forbedring med økt ordreinngang på nye lastebiler og økt etterspørsel på brukte lastebiler.

- I Nordamerika var etterspørselen etter nye lastebiler fortsatt lav første kvartal, men det etterlyses stadig flere brukte lastebiler. Vi forventer at etterspørselen etter nye lastebiler i Nordamerika forbedres andre kvartal og at den gradvise forbedringen vi har sett i Europa fortsetter. Vi bedømmer det hele til at lastebilmarkedet vil ha en total tilvekst for 2010 på 10% i Europa og 20-30% i Nordamerika.

Volvo skrur også opp forventningene til Asia og endrer prognosen fra 10-20% vekst til å være 20%.