Knappetunnelen åpner 12. august

I fjor vinter ble det som kjent oppdaget mangler på et vesentlig antall av betongelementene som skal pryde innsiden av veggen i Knappetunnelen i tiden framover. I tillegg til en kald vinter som har forsinket byggeprosessen har også dette medført at åpningen av Knappetunnelen er blitt utsatt fra juni til august i år.

Publisert Oppdatert

Saken om betongelementene har uløst utallige møter og diskusjoner over en lang tid på Ringveg Vest. Selv om saken mellom Statens vegvesen og Mesta er langt i fra løst, så har det vært høyt fokus på å tilby trafikantene det vegsystemet som er lovet.

"Goretex" på veggelementene

- Vi har hatt en rekke møter med betongeksperter fra både Vegdirektoratet og fra eksterne firma. Ut i fra disse møtene er det konkludert med at betongelementene som er montert i tunnelen blir stående. De har ikke den kvaliteten som var bestilt, men for å kompensere for denne mangelen skal veggelementene påføres et stoff. Dette stoffet virker som Goretex og skal hindre at salt (kloridinntrengning) fra trafikken trenger inn og medfører at armeringen begynner å ruste. Da kan vi oppnå tilnærmet levetid på 50 år for en del av betongelementene, sier kontrollingeniør Steinar Lønningen, som i fjor oppdaget mangelen på betongelementene

Knappetunnelen er like sikker

- Det er viktig å legge til at dette ikke har noe å si for trafikksikkerheten. Trafikantene kjører gjennom en topputstyrt og moderne tunnel. Dette har utelukkende å gjøre med levetiden og vedlikehold på tunnelveggen i Knappetunnelen. Saken hadde vært en helt annen om det hadde vært en bro eller andre "bærende" konstruksjoner, sier Lønningen.

For å sikre seg at stoffet holder mål, er det blitt utført en fullskalatest på 250 kvadratmeter med betongelementer i mars som var vellykket Dersom det oppnås enighet med Mesta Entreprenør as om utbedringen av veggelementene, skal de starte på denne jobben i uke 26 når alt annet arbeid inne i tunnelen er ferdig.