Kolonnekjøring i E134 Haukelitunnelen

Statens vegvesen har utvidet kolonnekjøringen i Haukelitunnelen til også å gjelde på dagtid. Det er fra før innført kolonnekjøring på nattetid grunnet elektroarbeid i tunnelen.

Publisert Oppdatert
Haukelitunnelen har tidligere vært skiltet med tillatt høyde på 4 meter. Statens vegvesen har de siste årene utbedret tunnelen med sikte på tillatt kjøretøyhøyde 4,20 meter. I forbindelse med sluttføringen av dette arbeidet viste kontrollmålingene at det fortsatt står igjen noen punkt som ikke tilfredsstiller kravene. Det vil nå blant annet bli iverksatt tiltak på disse punktene. Portalene og deler av tunnelen som er utstøpt vil fortsatt ikke fullt ut tilfredsstille høydekravet. E 134 over Haukeli er underlagt vernestatus, noe som gjør at tunnelportalene ikke kan endres. De utstøpte partiene kan ikke utbedres av hensyn til sikkerheten i tunnelen. Det arbeidet som til nå er gjort er likevel en stor fordel for tungtrafikken, men for å kunne tillate permanent kjøretøyhøyde på 4,20 meter, må portalene og de utstøpte partiene markeres så tydelig at sjåførene kan vurdere andre møteplasser. Kolonnekjøringen i Haukelitunnelen vil fortsette til utbedringene er gjort og markeringene er på plass.