Konferanse om grønnere byer

European Investment Bank (EIB) arrangerte 12.-13. mars en konferanse for å diskutere hvordan man kan finansiere prosjekter for å gjøre europeiske byer grønnere og samtidig mer tilgjengelige. Vise-president og transportkommisær Tajani var en av foredragsholderne.

Publisert Oppdatert

I sin tale viser han til Grønnboken om bytransport, som ledet til 430 innpill, og til at han håper å kunne presentere handlingsplanen om bytransport i løpet av de nærmeste månedene.