Konferanse om transport av farlig gods

Farlig gods-konferansen 2009 arrangeres i Tønsberg 26. og 27. mai. Nyheter i regelverket, sikkerhetsrådgiver, risikoanalyse, risikomodellering, beredskap, uhellsteori og læring av uhell er sentrale temaer på konferansen.

Publisert Oppdatert

Målgruppe for konferansen er alle aktører som har befatning med landtransport av farlig gods, for eksempel produsenter, avsendere, speditører, transportører, mottakere, myndigheter og nødetater.

Påmeldingsfristen er 30. april. Arrangør er Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).