Konkurranse om å drifte ferjeforbindelsen Moss – Horten utlyses

Anbudskonkurransen om drift av ferja mellom Moss og Horten for perioden 2017 – 2026 er offentliggjort. Det er satt strenge miljøkrav til selskapet som får den nye ferjeavtalen.

Publisert Oppdatert

Fakta om den nye ferjekonsesjonen:

Avtaleperioden gjelder fra 1. januar 2017 til og med 31. desember 2026.

Ved oppstart skal det være fem ferjer i drift med minimum kapasitet på 1000 personbilenheter totalt (5x200). I tillegg skal det være en reserveferje med tilsvarende kapasitet. Det er opsjon på ytterligere to tilsvarende ferjer som avhenger av trafikkutviklingen i ferjesambandet utover i 10 års-perioden.

Rutetidene er forskjøvet 15 minutter frem, og med likt starttidspunkt i Horten og Moss. Åpningstiden blir fra klokken 04.45 til 23.45.

I dag er det en frekvens på gjennomsnittlig 18 minutter mellom ferjeavgangene på dagtid. (Med ev. sju ferjer i trafikk utover i perioden vil det i rushtiden være 12 minutters frekvens).

Det skal stilles krav til NOx-utslipp tilsvarende krav etter TierIII, og i tråd med IMO-reglene (International Maritime Organization / FNs maritime organisasjon).

Kontraktsformen blir som i dag en nettokontrakt uten statlig tilskudd. Ferjeoperatøren må ta utgifts- og inntektsrisiko. Finansieringen skjer via billettinntekter.

Riksvegferja mellom Moss - Horten er landets mest trafikkerte. Avtalen med dagens ferjeoperatør, Bastø Fosen, utløper i 2016. Hvem som skal drifte ferjesambandet fra 2017 og ti år fram i tid skal avgjøres ved en åpen anbudskonkurranse. Statens vegvesen har i utlysningen satt krav til både ruteopplegg, kapasitet og miljøegenskaper.

- Ruteopplegget vil i utgangspunktet være en videreføring av dagens tilbud. Åpningstiden for ferjeforbindelsen blir på 19 timer, slik som i dag. Ved oppstart i 2017 skal det være fem ferjer i drift med minimum kapasitet på totalt 1000 personbiler. Det legges også opp til en løsning der trafikantene kan betale med AutoPASS-brikker, opplyser Edgar Barsjø ved Strategi-, veg og transportavdelingen i Statens vegvesen Region øst.

Miljøkrav

- Det har vært stort fokus på miljøhensyn når vi har satt kravene for den nye avtaleperioden. Det stilles blant annet restriktive krav til NOx-utslipp, i tråd med internasjonale regler for dette, sier Barsjø.

Konkurransen er teknologinøytral, slik at det er mulig å benytte ulike typer motorteknologi for å tilfredsstille miljøkravene. For eksempel olje, gass og elektromotorer, eller en kombinasjon av disse.

Valg av ferjeoperatør

- Vurderingen av søknadene vil skje ved at laveste billettpris vektes med 85 prosent, og miljøegenskaper vektes med 15 prosent, forteller Barsjø.