Konseptlastebil blant engelske sjåfører

Royal Mail Network ble kåret til vinner av EuroTra Safety and Innovation Award 2009 for nettopp dette prosjektet.

Det burde være en selvfølge at man ved etablering av nye næringsbygg setter krav om tilrettelegging for lossing og lasting.

Det burde være en selvfølge at man ved etablering av nye næringsbygg setter krav om tilrettelegging for lossing og lasting.

Publisert Oppdatert

Posten i Storbritannia, Royal Mail Network ble nettopp kåret til vinner av EuroTra Safety and Innovation Award 2009. Bak det kryptiske navnet EuroTra står et internasjonalt nettverk av utdanningsorganisasoner innen transport- og logistikkbransjen. Sammen med Volvo blir den bedriften som mest arbeider med å heve trafikksikkerhet og sjåførens arbeidsmiljø kåret.

Dette er i og for seg flott, men i våre øyne er det like spennende å se hva Royal Mail Network har gjort for sjåføren. Og det kan være interessant å følge.

De ville nemlig få ned antall ulykker blant sjåfører, og kom frem til at over halvparten av ulykkene med personskader skjer når sjåføren forflytter seg rundt bilen eller når de håndterer lasten.

Som en følge av dette har de utviklet en konseptlastebil utrustet med 55 sikkerhetsdetaljer, blant annet belastningssystem, sensorer og kameraer rundt både bil og trailer. Konseptlastebilen skal gå i daglig drift et års tid på testing.