"Kontroller alle"

I vinter har debatten rundt dårlig skodde utenlandske vogntog nådd nye høyder. Sjåfør- og bileierorganisasjoner har krevd tiltak, det samme har organisasjoner som Trygg Trafikk gjort. Og siden 2013 er et valgår har en og annen politiker også våget seg utpå og ment noe i sakens anledning, med varierende hell.

Publisert Oppdatert
Aksepterer vi sosial dumping?, undrer TransportMagasinets redaktør Tormod Magelssen.

Aksepterer vi sosial dumping?, undrer TransportMagasinets redaktør Tormod Magelssen.

Mange har tatt til ordet for en kontrollvirksomhet der alle som skal inn i landet vårt må kontrolleres. Det er et krav det er lett å være enig i, men dessverre er dette bare en våt drøm sett i lys av den enorme mengden tunge kjøretøy som renner inn over grensene våre.

85% av all trafikk inn i Norge går over Svinesund i Østfold. Det betyr ca. 2000 tunge kjøretøy i døgnet, året rundt. Det ville være en formidabel oppgave å gjennomføre en full kontroll av alle disse. I Statens vegvesen Region Øst er det 50 utekontrollører. Disse skal ta seg av Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark og Oppland.

Dette er på langt nær nok for å foreta dagens kontroller på en skikkelig måte - langt mindre foreta kontroll av alle tunge kjøretøy som kommer til Norge. Skal man gjøre det må hele kontrollsystemet revideres.

Selv om også jeg ser at en full kontroll av alle tunge kjøretøy inn i Norge hadde vært positivt, så har jeg ingen tro på at dette vil la seg gjennomføre. Det er nok å se på kontrollplassen på Svinesund, som er altfor liten til å kunne håndtere en slik oppgave. Parkeringsplassen til Tollvesenet ser veldig stor ut, men har faktisk bare 55 oppstillingsplasser.

Plassen Statens vegvesen har til rådighet er langt, langt mindre. Det er ikke minst merkbart når de har kontroll. I løpet av kort tid er plassen full av vogntog med kjøreforbud av ymse slag, og man må slippe vogntog forbi mens man må ta seg av papirarbeid i forbindelse med de som har fått kjøreforbud. Og i mellomtiden passer de som ikke har sakene på stell.

For er det en ting som er sikkert så er det at jungeltelegrafen går fort blant sjåfører, enten de er norske eller utenlandske. I forbindelse med en storkontroll på Svinesund tidligere i vinter, opplevde kontrollører i Statens vegvesen at det fort ble kaos. Ryktet om kontrollen gikk som ild i tørt gress, og plutselig ble vogntog stående på parkeringen til Tollvesenet fordi sjåførene angivelig "manglet kjøretid og måtte ta hvile".

Men skal vi bare gi opp da, eller hva? Nei da, vi skal ikke gi opp, men kontrollvirksomheten må endres en hel del, spør du meg. Begynn med å ansette mange flere kontrollører og øremerk disse stillingene til grenseoverganger som Svinesund. Man trenger ikke kontrollere alle. Det man trenger er å ha en døgnbemanning som gjør det mulig å ta stikkontroller hele tiden, 24 timer i døgnet.

Sørg for at alle vogntog som passerer må rulle gjennom kontrollplassen og over vekta. På Svinesund i dag kan man kjøre bak bygget når det ikke er kontroll.

Selv om man ikke har kapasitet til å ta en kontroll der og da, vil dette ha en preventiv virkning, og ønsker man å se nærmere på et kjøretøy så er det en smal sak å stoppe det umiddelbart. Man må som sagt ikke kontrollere alle, men man MÅ ha en døgnbemanning som gjør at de som ikke har rent mel i posen vet at sjansen for å bli stoppet er reell. Jungeltelegrafen vil gå og sjåfører som skal inn i Norge vet at sjansen for å bli kontrollert er stor.

For å unngå at sjåførene blir stående på tollen for å ta hvile kan man snu på rutinene. Legg kontrollplassen til Statens vegvesen før tollklareringen! Det ville også legge større press på alle om å ha sakene på stell. Velger oppdragsgiver en transportør som satser på billigst mulig transport, med dårlig standard på bil og sjåfør, så risikerer man at varene ikke engang blir tollklarert før vogntoget blir ilagt kjøreforbud.

Det nytter ikke å gå baklengs inn i framtiden å innføre kontroll av alle. Tre enkle endringer vil hjelpe mye; flere kontrollører, døgnbemannet på grensa og teknisk kontroll FØR man skal inn på tollen ville gjort underverker!

Tormod M