Kontrollørene er klare for Transport 2011

Messen Transport 2011, som arrangeres på Norges Varemesse i Lillestrøm i perioden 8.-10. september, av Norges Lastebileier-Forbund, NHO Transport og Bilimportørenes Landsforening i samarbeid med Norges Varemesse, kan selvsagt også by på møter med bransjens kontrollerende myndigheter.

Publisert Oppdatert

- Vi har en svært god tone med bransjen, og den ønsker vi å bevare og utvikle, sier politioverbetjent Ulf Nesle, som er Utrykningspolitiets ansvarlige for standen på Transport 2011. - Vi i UP har stor respekt for transportnæringen, og det kommer ikke til å endre seg. Vi har ikke som mål å gjøre det vanskeligere for bransjen, slår Nesle fast.

UPs tungbilpatruljer

Tidligere har Utrykningspolitiets tungbilpatruljer gått under betegnelsen miljøpatruljer, men det er nå endret. Nå heter det kort og godt tungbilpatruljer. - Folk forbinder miljøpatruljer med helt andre ting enn tungbil, og derfor synes vi det var riktig å endre betegnelsen, sier Nesle.

Samarbeid med Baltikum

- Vi kommer også til å presentere vårt nye prosjekt C.A.S.H., som er et samarbeidsprosjekt med de baltiske landene, Estland, Latvia og Litauen. Det går ut på å lage en felles strategi for kontroll av tungbiltrafikken, slik at man får samme behandling i disse landene som i Norge. Det er viktig å få en lik standard ettersom trafikken blir mer og mer internasjonal, forklarer Ulf Nesle.

Nye patruljevogner

- Dessuten håper vi å kunne presentere et eksemplar av våre nye patruljevogner på messen. Vi går ned et hakk i størrelse, fra Sprinter til Vito, og regner med å ha den første klar til Transport 2011.

Ønsker kontakt med bransjen

- Men det aller viktigste er å ha kontakten med bransjen, så alle er velkommen til stikke innom vår stand og stille spørsmål, og ta opp saker som er av interesse både for oss og transportbransjen, sier politioverbetjent Ulf Nesle.

Statens vegvesen informerer

- Vi ønsker selvsagt å være til stede for å fortelle om vår rolle på veien, slår seniorrådgiver Arvid Mytting i Statens vegvesen fast. - Vi skal informere om yrkessjåførdirektivet, kjøre- og hviletidsbestemmelsene og fremtidig kontrollvirksomhet. Det er viktig for oss å oppdage de trafikkfarlige, mens de som har alt i orden skal vi ikke behøve å stoppe. Derfor utvikles det ny teknologi på dette området som vi kommer til å vise fram på messen.

Nye førerkortbestemmelser

- Vi vil også kunne svare på spørsmål om de nye førerkortbestemmelser som trer i kraft 19. januar 2013, det som heter det tredje førerkortdirektivet.

Foredrag alle dager

- I tilegg vil vi ha separate forelesninger både torsdag, fredag og lørdag, og temaene blir blant annet sjåførutdanning, arbeidstidsbestemmelsene og om kontrollvirksomheten, forklarer Mytting, som understreker at Statens vegvesen ønsker å ha et godt forhold til transportbransjen.