Kraftig omorganisering hos MAN

MAN tilpasser seg fremtidens markedssituasjon og danner et felles senter for Skandinavia.

Publisert Oppdatert

Frem til nå har Norge, Sverige og Danmark hatt separate MAN Senter med komplette importørfunksjoner. For å styrke sin slagkraft og utnytte kompetansen bedre i de ulike landene, vil det nå dannes et felles MAN Senter Skandinavia. - Kompetanseoverføring og samkjøring av en del funksjoner vil stå i fokus for samarbeidet, uttaler Bård L. Stenberg, leder av det nye MAN Senter Skandinavia i en pressemelding til tungt.no.

Følgende personer vil bekle nøkkelposisjonene i det nye MAN Senter Skandinavia:

Som leder for MAN Senter Skandinavia er utpekt Bård L. Stenberg, som frem til nå har vært leder for MAN i Norge.

Patrik Neuwinger (til nå økonomisjef hos MAN i Danmark) skal lede økonomifunksjonen.

Hans Carlstrand (til nå leder for MAN i Sverige) er utpekt til leder for ettermarkedsfunksjonene.

Christian Barsøe (til nå salgsansvarlig i Danmark) er ansvarlig for salg av nye og brukte lastebiler.

Fabian Knappik (til nå jobbet med Forretningsutvikling, Buss i Region Nord) vil være ansvarlig for salg av busser i Norge og Danmark. Han vil også være bindeleddet til det private svenske importselskapet Svenska Neoplan.

Claus Lindholm (til nå markeds- og kommunikasjonssjef i Danmark) har nå fått overordnet ansvar for de samme funksjoner i hele MAN Senter Skandinavia.

Peter Winbo (til nå markedssjef i Sverige), vil overta det operasjonelle ansvaret for marketing og kommunikasjon i Sverige og Norge og vil rapportere til Claus Lindholm.

Pål Bergstad (til nå markeds- og kommunikasjonssjef hos MAN i Norge) er utpekt til leder for salgsstøtte i Skandinavia.

Emil Schuber (til nå økonomisjef hos MAN i Norge) vil overta som Commercial Services Manager i MAN Senter Skandinavia, samt være stedfortreder for økonomiansvarlig for MAN Sentret.

Norbjørn Nissestad vil fortsette i sin rolle som ettermarkedssjef i Norge.

De skandinaviske landene inngår i MAN Region Nord, som også består av Storbritannia, Irland og Island.

Den nye MAN-organisasjonen i Skandinavia vil være i drift fra 1. juni 2009. MAN Senter Skandinavia har 465 ansatte, og MAN i de tre landene som inngår, omsatte i 2008 for noe over 422 millioner euro (knappe 3,8 milliarder NOK).