Krangler mindre med GPS i bilen

Over halvparten som har GPS i bilen mener at dette bidrar til å redusere krangling om veivalg. Størst effekt har dette blant nordlendinger og trøndere. Det viser en undersøkelse fra forsikringsselskapet TrygVesta.

Sjåfør sint krangle personbil oppgitt

Sjåfør sint krangle personbil oppgitt

Publisert Oppdatert

Det blir stadig mer vanlig å ha GPS i bilen. Nye biler blir ofte levert med GPS som standard. TrygVestas undersøkelse blant norske bilister tyder på at hver fjerde bil nå har satellittnavigeringsutstyr.

- 54 prosent av de spurte mener at GPS er med på forhindre krangling i bilen om hvor man skal kjøre. Hos folk i de tre nordligste fylkene og i Trøndelag er denne andelen enda større med 63 prosent. Østlendinger utenom Oslo og Akershus ligger mest under landsgjennomsnittet med 45 prosent, forteller senior skadesjef Ketil Voll i TrygVesta.

Han tror svarene til en viss grad reflekterer forskjellen på kjøring i by- og landkommuner.

TrygVestas undersøkelse tyder også på at det er personer som kjører Audi, BMW og Mercedes som i størst grad opplever at de krangler mindre om veivalg med GPS-utstyr i bilen. Hele 61 prosent sier seg her enige i dette.

Utslaget kan henge sammen med at GPS-utstyr er mer vanlig i dyrere biler. Tallene må imidlertid tolkes med forsiktighet, da det er et relativt lite antall respondenter bak de enkelte bilmerkene.

Føler seg tryggere, men mange forstår ikke GPS-en

På landsbasis svarer 39 prosent av dem som har GPS i bilen at utstyret gjør dem tryggere. Størst effekt har dette for folk i Nord-Norge og Trøndelag, der 47 prosent svarer bekreftende på dette spørsmålet. Blant bilister i Oslo og Akershus er denne effekten lavest med 35 prosent.