Krav til kortere bremsestrekning

Nå kommer det strengere krav til bremsestrekningen for vogntog i USA. I følge myndighetene vil dette spare 227 liv i trafikken årlig.

USA snutebil amerika

USA snutebil amerika

Publisert Oppdatert

US National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) har kommet med en ny bremsestandard som skal sørge for kortere bremsestrekninger for vogntog. Den nye standarden skal fases inn over fire år fra og med 2012-modellene, men gjelder ikke singelbil eller busser.

Den nye standarden innebærer at en trekkvogn med semitrailer som kjører i 60 mph skal kunne stoppe helt på en distanse av 250 fot. Dette er 30% kortere enn den gamle standarden på 355 fot.

Første gang NHTSA foreslo en ny og strengere standard for bremsestrekning var i 2005. Den gang mente mange at dette ville føre til at amerikanske lastebiler mått gå over til skivebremser, i stedet for trommelbremser som er det mest vanlige "over there". Men i følge bremseprodusenter som ArvinMeritor og Bendix Spicer Foundation Brakes, klarer de å tilfredstille kravene med de produktene de har i sine porteføljer.

I følge beregninger NHTSA har utført, vil den nye standarden føre til at 227 liv, og 300 alvorlige personskader unngås årlig. Videre vil kostnadene på materielle skader gå ned med mer enn 169 millioner amerikanske dollar årlig.

I følge NHTSA fortsetter antall alvorlige ulykker der tunge kjøretøy er involvert å minke. I fjor sank antall omkomne i forbindelse med tungbilulykker med 12%.