Krav til Nordmørepakka

Publisert Oppdatert

Fem samband på Nordmøre skal konkurranseutsettes med virkning fra 2011 og ut på anbud i oktober.

Statens vegvesen var ikke konkrete nok i sine krav til fergetilbudet, mente politikerne som skjerpa krav i flere av sambanda.

Et enstemmig samferdselsutvalg i Møre samla seg om et forslag som krever at fergedrifta på Nordmøre skal oppfylle alle standardkrava i fergestrategien for fylket, slik som i andre anbudspakker i andre deler av fylket.

Flere av sambanda får også spesifikke tilleggskrav. Halsa-Kanestøm må få økt kapasitet og poltikerne vil ha gassferger i sambandet for å sikre 20 minutters avganger.

Kvanne - Røkkum vil de økt åpningstid ti 19 timer og flere fergeavganger med færre oppholde på dagtid.

Seivika - Tømmervåg kreves det også to ferger med halvtimes avganger og økt åpningstid for å sikre korrespondanse med første og siste fly.